Återgå till blogg

I utställningen Mästarprovet – En rustning blir till visas en rekonstruktion av en 1500-talsrustning, tillverkad i nutid av rustningsmakare Albert Collins. Du får se den färdiga rustningen, rekonstruktioner av underplaggen och verktyg som har använts.

Läs mer
Kulturen i Lund - Metropolis – Lund och medeltiden

Den 18 februari 2023 återinviger Kulturen i Lund Metropolis – Lund och medeltiden, efter en omarbetning och uppdatering. Här visar vi en rik skatt av föremål som Kulturens arkeologer har grävt fram i Lund under mer än 130 år.

Läs mer