Arbetets Museum - Dokfotosalongen 2023

23 september 2023 - 14 januari 2024. Vad är det osynliga arbetet? Är det de lågavlönade jobben som får samhället att gå runt, det förbisedda hemarbetet eller yrkena som få ens känner till?

Läs mer