Kulturen i Lund - En annan värld – konst från Sankt Lars sjukhus

Bild: Pernilla Frid, baserad på ett broderi av Johanna Kristina Johansson, som visas i utställningen 


Den 23 september 2023 öppnar utställningen En annan värld – konst från Sankt Lars sjukhus på Kulturen i Lund. Det är en utställning som visar drygt 70 konstverk skapade av patienter intagna på Sankt Lars sjukhus, från 1880-talet och hundra år framåt. De patientskapade alstren utgör ett spännande och suggestivt material med fantasieggande motiv och oväntade kompositioner. På svenska har begrepp som ”särlingskonst” eller ”patientkonst” använts om denna typ av konst. 

– Med den här utställningen vill vi lyfta fram en annan sida av de patienter som varit intagna på Sankt Lars sjukhus och visa den fantastiska kreativitet och skaparlust som kommer till uttryck i verken, säger Mats Engström, intendent på Kulturen i Lund.

Om utställningen: En annan värld – konst från Sankt Lars sjukhus 

Alla föremålen ingår i Region Skånes medicinhistoriska samling, som Kulturen förvaltar på uppdrag av Region Skåne. Att kalla verken för patientkonst är på sätt och vis riktigt, då de är skapade av patienter intagna på sjukhuset. Samtidigt vittnar de om en skaparlust och en vilja till kommunikation som är av allmänmänsklig karaktär. I några fall har upphovspersonerna, till exempel Carl Fredrik Hill och Ernst Ljungh, en konstnärlig utbildning bakom sig. Gemensamt för många av verken är att de har lämnat den traditionella bildvärlden bakom sig.

Relaterade länkar

Läs mer

Många av verken har skapats utifrån de material som funnits på sjukhuset. Så är t.ex. sjukhusets röda märkgarn flitigt använt. Samtidigt har inställningen till ett mer fritt, konstnärligt skapande varit beroende av vilken avdelning patienterna vårdats på. På sjukhusets förstaklassavdelningar fanns det god tillgång till material för handarbete. Detta eftersom denna typ av arbete sågs som en del i återanpassningen till det vardagliga livet utanför sjukhusets väggar. 

På de allmänna avdelningarna var inställningen däremot mer restriktiv. Där skulle patienterna först och främst ägna sig åt nyttiga saker som bidrog till sjukhusets drift och självhushållning.

Att alstren ursprungligen sparats har delvis sin förklaring i att läkarvetenskapen under slutet av 1800-talet började intressera sig för dem ur ett medicinskt perspektiv. Verk samlades in och analyserades, men de vetenskapliga resultaten uteblev. Intresset för ”de sinnessjukas konst” kom istället att plockas upp av en annan grupp – konstnärer. Det udda, avvikande och unika var eftersträvansvärt inom de avantgardistiska konströrelserna som växte fram i början av 1900-talet.

Utställningsperiod: 23 september 2023–tillsvidareAdress/Hitta hit: Tegnérsplatsen 6, 223 50 Lund
Telefon: 046-35 04 00
E-Post:
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettider
Källa: Kulturen i Lund