Kulturen i Lund - Utställning - Women’s Concentration Camp Experience

Detalj från målning av Joanna Dąbkiewicz-Luścińska. Foto Ewa Ślusarczyk.


Den 24 januari, några dagar innan Förintelsens minnesdag, invigs den polska vandringsutställningen Women’s Concentration Camp Experience på Kulturen i Lund. Utställningen berättar om kvinnors upplevelser i tyska koncentrationsläger under andra världskriget. Utställningen visas 24 januari  2024 - 25 augusti 2024.


Om utställningen: Women’s Concentration Camp Experience

I utställningen visas reproduktioner av ett sjuttiotal teckningar och akvareller gjorda i lägren. Här finns även stora målningar och installationer av samtida polska konstnärer, som har ärvda minnen av lägertraumat.

Relaterade länkar

Läs mer

De flesta av teckningarna från lägren är gjorda av konstnären Jadwiga Simon-Pietkiewicz, som genom Vita bussarna räddades från Ravensbrück till Sverige 1945. Hennes skisser är ögonblicksbilder från koncentrationslägren och vittnar om den avhumanisering kvinnorna utsattes för. Genom bilderna och berättelser från arkivmaterial får vi insyn i hur deras levnadsvillkor såg ut i lägren, under arbete och under vila. Flera av bilderna visar den kvinnliga kroppen – ofta utmärglad, sjuk, förstörd – och ger uttryck för känslor av förtvivlan och uppgivenhet.


Produktion och samarbete: Utställningen har utformats av professor Barbara Czarnecka från Universitetet i Bialystok i Polen, som är författare till två vetenskapliga böcker om kvinnors upplevelser i koncentrationsläger. Utställningen har tidigare visats på det statliga Arkivet i Bialystok och på Museet för självständighet i Warszawa. Projektet är ett samarbete mellan Universitetet i Bialystok, fakulteten för Filologi vid Lunds Universitet och EUROPAST, Polska institutet i Stockholm och Kulturen.


Utställningen har anpassats till Kulturens lokaler och visas i anslutning till vår egen utställning Att överleva – röster från Ravensbrück. Utställningen är gjord på polska, men texterna är översatta till svenska och engelska.


Tider: 24 januari 2024 - 25 augusti 2024
Adress/Hitta hit: Tegnérsplatsen 6, 223 50 Lund
Telefon: 046-35 04 00
E-Post:
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettider


Källa: Kulturen i Lund