Genom utställningar och aktiviteter gör Lödöse Museum historien levande och tillgänglig för både vuxna och barn. Ett museum med tonvikt på arkeologiska fynd från medeltiden. 

Läs mer