Färgfabriken - Utställning - El Sur - Extractive Narratives

Alejandra Prieto – Sólo tendrás piedras, 2019


Våren 2024 utställningar i Färgfabriken låter besökarna se verkligheten från nya perspektiv. Det handlar om alltifrån det mest konkreta som hur vi uppfattar en färg, till hur landskap och människors liv påverkas genom jakten på råvaror till den gröna energiomställningen. 


Om utställningen: El Sur - Extractive Narratives 

I vårens stora utställning på Färgfabriken exponeras skuggsidan av den gröna energiomställningen. Här riktas kompassen söderut mot Latinamerika, en landmassa rik på åtråvärda naturresurser i en tid då fossila bränslen ska fasas ut. Utställningen visas 13 april 2024 –16 juni 2024. 

Relaterade länkar

Läs mer

Utifrån teman som vatten, olja och litium gestaltar latinamerikanska konstnärer konsekvenserna för människor, djur och landskap i den pågående rovdriften på naturtillgångar i länder som Chile, Argentina, Venezuela och Mexico. Fram träder en bild av 2000-talets El Dorado. 

Av gigantiska litiumbäddar som ödelägger saltöknar, förorenade floder, privatiserade vattenkällor och en ursprungsbefolkning som ständigt måste ge vika för omvärldens outtömliga materiella behov.


Naomi Rincon Gallardo – Sonnet Of Vermin

El Sur ifrågasätter inte behovet av en grön energiomställning men närmar sig den kritiskt genom att gestalta den brutala verklighet som extraktionen av råvaror medför. Tillsammans bildar verken ett konstnärligt upprop mot konsumtionshets, övervåld och förstörelse av natur. 

Här finns en stark underström av ekofeminism och protest mot postkolonialt våld. Så är också samtliga medverkande konstnärer kvinnor eller icke-binära personer.

El Sur ger publiken möjlighet att upptäcka framstående konstnärskap som inte tidigare visats i Sverige. Uttrycken varierar och rymmer video, installation, foto, ljudverk och performance. 

Medverkande konstnärer:

Seba Calfuqueo (Chile), Ana Alenso (Venezuela), Alejandra Prieto (Chile), Naomi Rincón-Gallardo (Mexico), Iconoclasistas (Julia Risler och Pablo Ares, Argentina), Marcela Magno (Argentina) samt Maxi Mamani (Bartolina Xixa, Argentina).
Fler utställningar på Färgfabriken

Hösten 2024 på Färgfabriken blir en fördjupning i arkitekturen i en utställning curerad av arkitekt Karolina Keyzer, tidigare tillförordnad chef på Färgfabriken. I Arkitekturer – åtta samtida undersökningar bjuds besökarna in att närma sig arkitekturen från nya perspektiv. Fokus är arkitektur som konstart i egen rätt och dess förmåga att svara mot människors grundläggande behov.


I den här utställningen vill vi återvända till arkitekturens kärna och dess potential att förbättra människors liv och komma med lösningar på vår tids utmaningar, säger curator och utställningsarkitekt Karolina Keyzer.


Arkitekturer  tta samtida underskningar  31 augusti24 november 2024

"Arkitekturer – åtta samtida undersökningar" 31 augusti–24 november 2024


Adress/Hitta hit:
Lövholmsbrinken 1, 117 43 Stockholm
Telefon: 08-645 07 07
E-Post: frontdesk@fargfabriken.se
Till Hemsida
Öppettider: Se hemsida


Källa: Färgfabriken