Återgå till blogg
Bonniers Konsthall - Utställning - Frida Orupabo

28 augusti 2024 - 10 november 2024. Genom nyproducerade verk i form av kollage, video och skulptur, iscensatta som rumsliga installationer, fokuserar utställningen på de komplexa relationer som ryms inom hemmets sfär

Läs mer