Färgfabriken - Urval av utställningar 2024

 Färgfabriken. Fotograf: Åke E.son Lindman 


Våren 2024 utställningar i Färgfabriken låter besökarna se verkligheten från nya perspektiv. Det handlar om alltifrån det mest konkreta som hur vi uppfattar en färg, till hur landskap och människors liv påverkas genom jakten på råvaror till den gröna energiomställningen. I projektrummen fortsätter konceptet Open Studio med både svenska och internationella konstnärer. Färgfabriken är även värd för en del av Konstfacks vårutställning.


Om utställningen: Beckers konstnärsstipendium 2024 - Joakim Sandqvist

Joakim Sandqvist (f. 1988) arbetar i ett stort spann mellan abstraktion och konkretion och med ett brett urval av medier, som skulptur, video, foto, teckning och textil. Materialvalet kommer ur de idéer och sammanhang som han arbetar med och själva materialets historia är ofta centralt för verken.

Relaterade länkar

Läs mer

Återkommande teman i Joakim Sandqvist konstnärskap är den postindustriella världen i relation till historien och hur lokala förhållanden påverkas av globala förändringar. Relationen mellan det analoga och digitala är något annat han undersöker, liksom växelverkan mellan teknik och ideologi.


För Joakim Sandqvist är materialet och dess historia centralt. Den konstnärliga processen börjar ofta med ett vardagligt objekt som när man studerar det närmre öppnar upp en historia och frågeställning. Det kan vara ett par jeans som patinerats för att ge en känsla av autenticitet, tegelstenar uppsköljda på en strand eller en papperslapp i fickan som bär spår av rörelse.


I verket Untitled (Västra hamnen, Malmö) (2018) har han skapat skulpturer utifrån tegelstenar som han funnit på stranden i Malmö. De eroderade stenarna berättar om en industriell utveckling som sedan upphör när tillverkningen blir globaliserad och kan liknas vid ett materialistiskt undermedvetande som speglar stadens historia.


Som konstnär dekonstruerar han verkligheten genom ingående research kring objekt, som i Façade Test (2024) där han undersökt lagren i vår byggda miljö och genom det får betraktaren att reflektera kring begrepp som seende, autenticitet och historia.


Till utställningen på Färgfabriken har Joakim Sandqvist även omarbetat och skapat nya verk till Stora salen. Exempelvis Gradient_Gray-Blue (2024), en nästan 10 meter lång väv som löper genom hela rummet. Verket undersöker mötet mellan det analoga och digitala med en konstnärlig process som omfattar olika översättningar mellan material och tekniker.

Om konstnären: Joakim Sandqvist 

Joakim Sandqvist har studerat på Konsthögskolan i Malmö, Slade School of Fine Arts och Maumaus Independent Study Program. Han har haft separatutställningar på Galleri Ping Pong i Malmö och Obra i Lund, samt deltagit i grupputställningar på Malmö konsthall och Malmö konstmuseum.

På Färgfabriken presenteras Sandqvists produktion för första gången i ett helhetssammanhang där verken får samspela med varandra. Både tidigare och nyproducerade verk kommer att visas.

Tider: 3 februari 2024 – 17 mars 2024Om utställningen: El Sur - Extractive Narratives

I vårens stora utställning på Färgfabriken exponeras skuggsidan av den gröna energiomställningen. Här riktas kompassen söderut mot Latinamerika, en landmassa rik på åtråvärda naturresurser i en tid då fossila bränslen ska fasas ut. Utställningen visas 13 april 2024 –16 juni 2024. 

Relaterade länkar

Läs mer

Utifrån teman som vatten, olja och litium gestaltar latinamerikanska konstnärer konsekvenserna för människor, djur och landskap i den pågående rovdriften på naturtillgångar i länder som Chile, Argentina, Venezuela och Mexico. Fram träder en bild av 2000-talets El Dorado. Av gigantiska litiumbäddar som ödelägger saltöknar, förorenade floder, privatiserade vattenkällor och en ursprungsbefolkning som ständigt måste ge vika för omvärldens outtömliga materiella behov.


El Sur ifrågasätter inte behovet av en grön energiomställning men närmar sig den kritiskt genom att gestalta den brutala verklighet som extraktionen av råvaror medför. Tillsammans bildar verken ett konstnärligt upprop mot konsumtionshets, övervåld och förstörelse av natur. Här finns en stark underström av ekofeminism och protest mot postkolonialt våld. Så är också samtliga medverkande konstnärer kvinnor eller icke-binära personer.


El Sur ger publiken möjlighet att upptäcka framstående konstnärskap som inte tidigare visats i Sverige. Uttrycken varierar och rymmer video, installation, foto, ljudverk och performance. Medverkande konstnärer är Seba Calfuqueo (Chile), Ana Alenso (Venezuela), Alejandra Prieto (Chile), Naomi Rincón-Gallardo (Mexico), Iconoclasistas (Julia Risler och Pablo Ares, Argentina), Marcela Magno (Argentina) samt Maxi Mamani (Bartolina Xixa, Argentina).

Tider: 13 april 2024 –16 juni 2024
Konstfacks examensstudenter på Masterprogrammet i konst ställer ut på Färgfabriken som en del av Konstfacks vårutställning i maj 2024. Klassen MA Konst '24 är en internationell grupp med 14 konstnärer från Danmark, Finland, Förenade Arabemiraten, Irland, Peru, Sverige, Thailand, Tyskland och USA. Deras konstnärliga praktiker rymmer ett brett spektrum av olika medier, som installation, ljud, video, måleri, skulptur, text och performance. Utställningen visas 17 maj 2024 – 24 maj 2024.

Om utställningen: Konstfacks vårutställning

Konstfacks vårutställning är en årlig utställning med nyutexaminerade studenter från skolans alla program som vanligtvis hålls i skolans lokaler i den gamla Ericssonfabriken på Telefonplan. 

Relaterade länkar

Läs mer

Samarbetet med Färgfabriken är ett studentdrivet initiativ som organiserats av klassen med stöd av Konstfack och Färgfabriken. De som ställer ut är Amalie Götz, Ameena Alali, Aurea Tanttu, David Danell, Heidi Edström, Josefina Anjou, Jamie Gilroy Barrett, Jordana Loeb, Krizia Zurita, LA Kroll, Leo Porramet Jittaksa, Lydia Ericsson Wärn, Matilda Söderberg samt Zander Vind.

Tider: 17 maj 2024 – 24 maj 2024


Till Färgfabrikens Open Studio bjuder Färgfabriken in konstnärer, arkitekter och andra kreatörer att ta över ett eller två projektrum för att utforska en idé under en period innan den tagit sin slutgiltiga form. Under våren 2024 kommer flera spännande projekt att ta form:

Om: Open Studio

Jenny Berntsson och Jelena Rundqvist. 15 januari–17 mars. Konstnärerna Jenny Berntsson och Jelena Rundqvist har länge samarbetat i projekt där de utforskar lekmiljöer och hur de formges. I projektet Den barnkonventionella lekplatsen kan barn genom konstnärliga processer bli medskapare av sina egna lekmiljöer i det offentliga rummet. 


Iconoclasistas. 2 april–12 maj. Iconoclasistas är en duo från Argentina som bildades 2006 av Julia Risler och Pablo Ares. Deras verksamhet rymmer både konstnärliga uttryck, politisk aktivism och forskning. Under våren deltar de i grupputställningen El Sur.


Kibandu Pello-Esso. 28 maj–20 juni Kibando Pello-Esso undersöker olika typologier av rumsligheter, från välutvecklade urbana offentliga rum till landsbygdsrum. På Färgfabriken kommer han att ta in platsen Lövholmen i sitt utforskande. Kibandu Pello-Esso har en master i rumslig gestaltning från Konstfack där han också är gästlärare. 

Adress/Hitta hit: Lövholmsbrinken 1, 117 43 Stockholm
Telefon: 08-645 07 07
E-Post: frontdesk@fargfabriken.se
Till Hemsida
Öppettider: Se hemsida

Källa: Färgfabriken