Ystads Konstmuseum - Utställning - Gränstrakt


Utställningen Gränstrakt utgår från Malmö Konstmuseums och Ystads konstmuseums omfattande samlingar av skånska landskapsmålningar från perioden 1850–1950. På båda museerna visas äldre måleri i dialog med samtida verk. Gränstrakt är alltså en utställning som visas på två platser. Utställningarna visas 18 maj 2024 — 3 november 2024.

Om utställningen: Gränstrakt

Med landskapsmåleriet som lins får vi syn på vårt förhållande till naturen och oss själva genom tiderna. Idag har frågor om nationell identitet och samhörighet i relation till konst och kultur återigen aktualiserats i svensk politik. Utställningen Gränstrakt problematiserar landskapsmåleriets roll i förhållande till föreställningar om en kulturellt homogen och ursprunglig plats i det förflutna och hur konstnärliga gestaltningar har använts för att skapa känslor av samhörighet.

Gustaf Rydberg Motiv frn Kvlinge Kvlinge grustag Foto Johanna Rylander

Gustaf Rydberg, Motiv från Kävlinge, Kävlinge grustag. Foto Johanna Rylander


Relaterade länkar

Läs mer

På Ystads konstmuseum gör Gränstrakt nedslag i 1900-talets första hälft och fem landskapsmålare som är väl representerade i samlingarna. Här möter deras målningar samtida verk som undersöker frågor om plats och identitet. I mötet får vi syn på hur kulturarvet påverkar vår bild av landskapet och landsbygden idag. 

Bilder av landskapet förekommer inte bara inom konsten, utan även i sammanhang som reklam och marknadsföring. Stereotypa bilder av Skåne används för att locka såväl turister som investerare. Landskapsbilder används också i politiska kampanjer, både för att förmedla hopp om en grönare framtid och konservativa föreställningar om att det var bättre förr. 


Hjalmar Asp Fr p ngarna vid Barsebck ca 1913 Foto Malm Konstmuseum Helene Toresdotter

Hjalmar Asp, Får på ängarna vid Barsebäck, ca 1913. Foto Malmö Konstmuseum Helene Toresdotter


I dag är synen på naturen ett av de starkaste elementen i det svenska nationella medvetandet. Frågor om nationell samhörighet i relation till konst och kultur är högst aktuella, inte minst med anledning av det pågående arbetet med att ta fram en svensk kulturkanon. 

— Våra samlingar bär på många berättelser som formas över tid och genom det urval av konstverk vi gör i såväl förvärv som presentation. Varje bild bär på så mycket mer än det motiv den föreställer. Genom att visa ett urval av vårt historiska landskapsmåleri, sätta in det i en samtida kontext och initiera nya möten över tid och rum lyfter vi nya frågeställningar och perspektiv som berikar vår bild av vår historia och hur den har format den tid vi lever i, säger Ýrr Jónasdóttir, chef för Ystads konstmuseum

Adress/Hitta hit: St Knuts torg 271 80 Ystad
Telefon: +46 (0)411-577285
E-Post: konstmuseet@ystad.se
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettiderKälla: Ystads Konstmuseum