Wanås Konst - Utställning - Collection Highlights

I serien Collection Highlights sätter Wanås Konst extra ljus på utvalda verk i skulpturparkens samling. Under 2024 uppmärksammas Martin Puryrears vassverk Meditation in a Beech Wood som kommer att renoveras varsamt under hela sommaren samt Kimsoojas verk A Laundry Field som består av över 100 vita lakan som åter installeras. Kimsooja A Laundry Field 2020 Wans Konst Photo Mattias Givell A part of Collection Highligts 2024

Kimsooja, A Laundry Field, 2020, Wanås Konst. Photo Mattias Givell. A part of Collection Highligts 2024


Adress/Hitta hit: Hässleholmsvägen, Vanås, 289 90 Knislinge
Telefon: 044–660 71
E-Post: info@wanaskonst.se
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettider


Källa: Wanås Konst