Vitlycke Museum

Foto: Vitlycke Museum

Adress/Hitta hit: Vitlycke 2, 457 93 Tanumshede
Telefon: + 46 10 441 43 10
E-Post: vitlyckemuseum@vgregion.se
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettider
Vitlycke Museum i Tanum i Bohuslän är ett upplevelse- och kunskapscentrum för Tanums världsarv. Museet skall informera och kommunicera kring brons-åldern och världsarv – öka kunskapen och intresset för den här tidsepoken, landskapet och våra hällristningar. Museet  är ett museum och är en del av Västarvet. Det ligger i Tanums världsarvsområde och är ett informationscentrum för hela världsarvsområdet. Bredvid museibyggnaden ligger en rekonstruerad bronsåldersgård som består av två långhus och ett otal odlingar och hägn. Där finns även en verkstad där hantverksmetoder från bronsåldern visas.

Missa inte Bronsåldersgården som visar en annan del av bronsåldern än hällristningarna. Skräddö är en ovanlig kombination av rastplats för bilister, utställning över världsarvsområdet och en tidsmaskin som tar oss tillbaka till bronsålderns värld. Den nya utställningen Bilder, bronser & berättelser på Vitlycke museum tar dig med på en tidsresa till bronsålderns värld i Världsarvet i Tanum. Du lär känna några av dåtidens Tanumsbor, Akaz, Nenna, Alawin, Glicc och Glär.

Vitlycke museums bibliotek blir unikt via ny bokdonation

Vitlycke museum har sedan tidigare ett omfattande referensbibliotek med inriktning på hällristningar och bronsålder. Två nyinkomna bokdonationer lyfter nu museets bibliotek ytterligare och gör det till norra Europas spetsigaste bibliotek inom områdena hällristningar, bronsålder och yngre stenålder.

Vitlycke_museum_bibliotekjpgFoto: VGR


Vitlycke museum har under det senaste året mottagit två mycket generösa bokdonationer. Under 2021 donerade Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar den kände hällristningsforskaren Lasse Bengtssons privata forskningsbibliotek. Nu under våren har även professor Kristian Kristiansen vid Göteborgs Universitet valt att donera stora delar av sitt forskningsbibliotek till museet.

– Donationerna innebär att Vitlycke museums betydelse som kunskapscentrum blir än mer relevant, säger Anna Svensson, tillförordnad chef på Vitlycke museum.

Museets bibliotek byggdes upp av Lasse Bengtsson under hans tid på museet och bestod innan donationerna av ungefär 100 hyllmeter litteratur. I museets katalog finns framför allt litteratur om hällristningar och Europas bronsålder, men även religionshistoria, historia och etnologi ryms i samlingarna. Museet har även en samling med arkeologisk periodika, som annars inte finns utanför de stora universitetsbiblioteken.

Lars Strid är ansvarig för museets bibliotek, och entusiastisk över donationerna.

– Jag skulle säga att donationerna betyder allt för museet. Det gör att vi har ett fantastiskt uppdaterat och relevant referensbibliotek för den egna verksamheten, som också kommer att göras tillgängligt för studenter, forskare och hällristningsintresserad allmänhet, säger han.

Lasse Bengtssons donation omfattar ungefär 20 hyllmeter med litteratur. Större delen av böckerna handlar om hällristningar och bronsålder, men här finns även annan arkeologisk litteratur.

Kristian Kristiansens donation omfattar ungefär 76 hyllmeter. Den stora samlingen innehåller litteratur om hällristningar, bronsålder och yngre stenålder. Här finns även rikligt med litteratur om arkeologisk teori och metod samt en stor samling böcker med en bred arkeologisk tematik. Unikt med samlingen är att den har tillhört en av vår tids främsta bronsåldersforskare och böckerna är dessutom fulla med Kristian Kristiansens noteringar


Källa: Vitlycke Museum/Västarvet