Västmanlands Läns Museum

Västmanlands Läns Museum
Adress/Hitta hit: Karlsgatan 2, 722 14 Västerås
Telefon: 021-39 32 22
E-Post: lansmuseet@regionvastmanland.se
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettider

Sveriges mest tillgängliga museihus

Västerås konstmuseum och Västmanlands läns museum är ett av Sveriges mest tillgängliga museihus och en mötesplats med låga trösklar. Tillsammans skapar museerna en arena för konst och kulturarv med utställningar och programverksamhet samlat under ett tak.

Gemensamma ytor är entrétorg med reception, butik och kafé och intilliggande hörsal för föredrag, konferenser och olika arrangemang. Ett gemensamt faktarum och bibliotek ökar tillgången för besökarna till museernas samlingar och arkiv.


Källa: Västmanlands Läns Museum