Västernorrlands Museum


Adress/Hitta hit: Murbergsvägen 31, 871 50 Härnösand
Telefon: 0611-886 00,
E-Post: hej@vnmuseum.se
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettiderVästernorrlands museum bevarar, utvecklar och tillgängliggör länets kulturarv och är ett viktigt besöksmål i länet. Verksamheten är omfattande och den publika delen innefattar utställningar, program och pedagogisk verksamhet. 

Museet äger också stora föremålssamlingar och arkiv och bedriver ett aktivt digitaliseringsarbete. Arkeologi, konservering och bebyggelseantikvarisk verksamhet är viktiga delar i Museets utåtriktade kulturarvsarbete.


Källa: Västernorrlands Museum