Västerås Konstmuseum - Utställning - Martha Ossowska Persson och Ylva Carlgren

Martha Ossowska Persson och Ylva Carlgren tillhör samma konstnärsgeneration. De rör sig inom skilda tematiska kretsar, arbetar med olika uttryck och utstrålar olika energier. Men båda två utmanar den traditionella akvarelltekniken genom storskaliga målningar där spontanitet varvas med perfektionism och kontroll.


Verken i utställningen är laddade med en spänd närvaro. I Martha Ossowska Perssons konst finns en nerv i spelet mellan motiv och bakgrund. Närbilder, av något så vardagligt som den egna kroppen, blir här kusligt främmande.


I Ylva Carlgrens verk syns formationer som tycks bekanta men samtidigt inte. I kompositionernas lager och utsuddade konturer söker ögat det igenkännbara. I stället möter blicken något formlöst, som vilar i gränslandet mellan det synliga och det osynliga.


Av: Västerås KonstmuseumAdress/Hitta hit: Karlsgatan 2, 722 14 Västerås
Telefon: 021-39 32 22
E-Post: konstmuseet@vasteras.se
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettider


Källa: Västerås Konstmuseum