Västerås Konstmuseum - Utställning - Małgorzata Mirga-Tas

Utsnitt av Aina och Amari Nadija, 2023


Västerås konstmuseum är hedrade över att få presentera en omfattande separatutställlning med den polsk-romska konstnären Małgorzata Mirga-Tas. I utställningen visas ett tjugotal textila verk där huvuddelen visas för första gången framtagna speciellt för Västerås Konstmuseum. Utställningen visas 17 februari 2024 - 26 maj, 2024.

Om utställningen: Małgorzata Mirga-Tas

I stora textila collage skapar Mirga-Tas en personlig bild av romskt liv ur ett feministiskt minoritetsperspektiv. Vardagsscener från Västerås blandas med porträtt av svensk-romska kvinnor som Diana Nyman, Rosita Grönfors, Rosa Taikon och Singoalla Millon - som alla drivit och driver kampen för romska rättigheter i Sverige.

Relaterade länkar

Läs mer

Genom sina färgstarka bildberättelser integrerar Mirga-Tas romsk aktivism, konsthistoriska referenser och historiska symboler. Med stolthet och kraft i den romska identiteten, historien och gemenskapen ger hon motbilder till stereotypa skildringar av romsk kultur och liv.


Mirga-Tas verk är skapade av kläder och tyger som hon fått av släkt och vänner eller hittat på second-handbutiker nära sitt hem i byn Czarna Góra, i den polska delen av Tatrabergen. Även släktingar till de personer som porträtterats har bidragit med tyger, kläder och föremål för att förstärka den personliga berättelsen i verken.


Verken skildrar ögonblicksbilder ur den svensk-romska erfarenheten sida vid sida med viktiga internationella romska röster. Motiven är hämtade ur vardagen där personerna skildras med ömhet och detaljrikedom. I verken lyfts både kvinnors vardagsliv och starka kvinnliga förebilder, för att visa deras viktiga roll i både den privata och offentliga sfären.

Om Konstnären: Małgorzata Mirga-Tas

Małgorzata Mirga-Tas, född 1978 i Polen, är en polsk-romsk konstnär, pedagog och aktivist. Mirga-Tas tog examen från fakulteten för skulptur vid Konstakademin i Krakow (2004). Sedan 2011 har hon organiserat det internationella konstnärliga residensprogrammet Jaw Dikh! i Czarna Góra för utbyte mellan romska och icke-romska konstnärer.


Mirga-Tas konstnärskap fick stor internationell uppmärksamhet då hon representerade Polen med den hyllade separatutställningen Re-enchanting the World på Venedigbiennalen 2022. Hon var även en deltagande konstnär i den internationella utställningen Documenta i Kassel 2022


2020 tog Mirga-Tas emot priset Politykas Passport för bästa konstnär från Polen. Hon har även tilldelats Maria Anto och Elsa von Freytag-Loringhoven konstpris (2021) som går till en ung konstnär som verkar för att motverkar utanförskap, diskriminering och främlingsfientlighet.

Övrigt

Utställningen presenteras i samarbete med Polska Institutet i Stockholm. Ingrid Schiöler och Fred Taikon har varit rådgivande under utställningsarbetet. Delar av utställningen är producerad av Göteborgs Konsthall i samband med Suno Mangie Dzialas / Jag har en dröm, 2022.

Curator Martina MacQueen, ansvarig utställningsintendent, Västerås konstmuseum

Tider: 17 februari 2024 - 26 maj, 2024

 
Adress/Hitta hit: Karlsgatan 2, 722 14 Västerås
Telefon: 021-39 32 22
E-Post: konstmuseet@vasteras.se
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettider


Källa: Västerås Konstmuseum