Upplandsmuseet - Utställning - Tyde den som kan

Foto: Upplandsmuseet   


Tyde den som kan – en utställning om runor och runstenar. Runstenar är Skandinaviens äldsta skriftliga källor och hör till Upplands mest spännande kulturarv. De är som portaler till vikingatiden och ibland längre tillbaka än så. I Uppland står runstenarna tätare än någon annanstans. Varför restes de och av vem? Vad berättar de för oss idag? Utställningen visas 27 januari 2024 - 2024.

Om utställningen: Tyde den som kan

– Utställningen passar jättebra i Gamla Uppsala. Här låg kungasätet som var ett maktcentrum före, under och efter vikingatiden, säger Linda Klementsson, Gamla Uppsala museum.

Relaterade länkar

Läs mer

I utställningen kan besökaren bekanta sig med några av de mest intressanta runinskrifterna, se originalrunor, lära sig att tyda runor och resa en egen sten.


Här finns även runor på föremål från både förhistorisk och modern tid, med olika budskap från den som ristat. Det är bruksföremål som sländtrissa och kalenderstav, men runor kunde också ha rituella eller magiska syften.


En speciell runsten, U941, i utställningen är en så kallad tvillingsten. Den liknar en annan sten som nu är försvunnen men känd från historiska källor. De två tvillingstenarna verkar ha rests vid olika ändar av egendomen Gamla Uppsala ungefär år 1050. Bägge är ristade av Åsmund Kåresson till minne av Gälv, och restes av hans familj.


Tyde den som kan är en tillfällig utställning baserad på Upplandsmuseets succéutställning. Den visas på Gamla Uppsala museum hela 2024.


Tider: 27 januari 2024 - 2024
Adress/Hitta hit: S:t Eriks  torg 10, 753 10 Uppsala
Telefon: 018-16 91 00
E-Post: info@upplandsmuseet.se
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettiderUpplandsmuseet är länsmuseum för Uppsala län med ca 60 anställda. De har en bred kompetens med experter inom arkeologi, utställningar, forskning, hemslöjd, samlingar, pedagogik och kulturmiljö.  

Museets verksamhet finns på många platser i Upplands regionen, Upplandsmuseet i centrala Uppsala (Akademikvarnen) visar utställningar, har program och visningar.

Professorsvåningen i Walmstedtska gården är en bevarad kulturhistorisk stadsmiljö från 1800-talet där Upplandsmuseet har visningar och program. Gamla Uppsala museum ligger vid de tre monumentala Kungshögarna.

Friluftsmuseet Disagården i Gamla Uppsala visar hur bönder levde på den uppländska landsbygden under 1800talet.Källa: Upplandsmuseet