Tensta Konsthall - Utställning - Chronos

Chronos


Med utgångspunkt i den feministiska arkitektgruppen Matrix belyser vårens utställning på Tensta konsthall frågor kring tillgänglighet och vem staden och det offentliga rummet är till för. Vilka kroppsnormer och vilken tidsuppfattning har format det samhälle som vi lever i? Och vad kan vi lära av den funktionsrättskamp som länge krävt tillgång till staden och den byggda miljön? Utställningen visas 14 mars 2024 - 1 september 2024.

Om utställningen: Chronos

Utställningen Chronos kretsar kring kronisk sjukdom och funktionsnedsättning och bygger på crip-teorin, och i synnerhet tänkare som Alison Kafer. I sin bok Feminist, Queer, Crip (2013) föreslår Kafer att erfarenheter av sjukdom och funktionsnedsättning utmanar normativa samhällsstrukturer.

Matrix medgrundare Anne Thorne br en barnvagn uppfr trappan till en tunnelbana i Aldgate stra London frn Urban Obstacle Courses i Making Space Women and the Man-Made Environment Pluto Press 1984 Foto Liz Millen

Matrix medgrundare Anne Thorne bär en barnvagn uppför trappan till en tunnelbana i Aldgate, östra London från "Urban Obstacle Courses" i Making Space: Women and the Man-Made Environment (Pluto Press, 1984). Foto: Liz Millen.


Med utgångspunkt i Kafers synsätt kommer utställningen att ta upp upplevelser av sjukdom och funktionshinder som tänkvärda "sätt att vara" med Alison Kafers ord; som har mycket att lära oss om kulturella idéer om självförsörjning, och ämnen som omsorg, ömsesidigt beroende och icke-normativ tidsuppfattning bland annat.

Relaterade länkar

Läs mer

Syftet är att använda utställningen som plats för att fundera över vad några av dessa värdefulla ”sätt att vara” kan innebära tillsammans med konstnärer som har arbetat med relaterade ämnen. Många av konstverken belyser de strukturella förhållanden som kan påverka både fysisk och psykisk hälsa negativt, inklusive boende, stadsplanering och arbetsförhållanden, samt erfarenheter av diskriminering som sexism, rasism och ableism eller handikappdiskriminering.

– Flera av konstnärerna i utställningen berör hur bristande tillgänglighet kan påverka våra privatliv, och i slutändan vara skadligt för såväl hälsa som välbefinnande. Deras verk tar också upp hur levda erfarenheter av funktionshinder, kronisk sjukdom och andra former av sårbarhet utmanar normativa strukturer. 

De uppmanar oss att ifrågasätta kulturella idéer om självförsörjning, produktivitet och tidsorientering, och att lära oss om ömsesidigt beroende och utveckla nya modeller för vård, säger Olivia Plender, utställningens curator.

– Den här utställningen har växt fram i ett gemensamt intresse för den brittiska arkitektgruppen Matrix Feminist Design Co-operative som tidigt påvisade bristerna i de urbana miljöer som skapats av män för män. Den feministiska arkitekturrörelsen och funktionsrättskampen, som sedan länge krävt tillgång till staden, satte saker på sin spets. 

Ett samhälle som inte förmår inkludera olikheter är ju ett samhälle som är felkonstruerat, säger Cecilia Widenheim, chef för Tensta konsthall.

Medverkande konstnärer:

Jessie Bullivant, Melanie Gilligan, Goldin + Senneby, Jakob Jakobsen, Matrix Feminist Design Co-operative, Park McArthur, Olivia Plender, Vård och värde och Constantina Zavitsanos m.fl.

Curator: Olivia Plender i samarbete med Cecilia Widenheim, Tensta konsthall

Tider: 14 mars 2024 - 1 september 2024
Adress/Hitta hit: Taxingegränd 10, 163 04 Spånga
Telefon: +46 8 36 07 63
E-Post: info@tenstakonsthall.se
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettider


Tensta konsthall är en institution för samtida konst belägen i Stockholmsförorten Tensta. Konsthallen grundades 1998 genom ett gräsrotsinitiativ, och har gjort sig känd för att kombinera ett högprofilerat program för internationell samtidskonst med ambitionen att ha en stark närvaro i lokalområdet.
Källa: Tensta Konsthall