Teckningsmuseet - Utställning - Linda Holmer

Bild beskuren, Obs ej från utställningen


Teckningarna i utställningen »Arches« är främst skapade under pandemin 2021, ur en känsla av isolering och ensamhet, riktade mot kommunikation och kontakt. Linda Holmer arbetar även som lärare på HDK-Valand (Högskolan för konst och design) i Göteborg och är själv verksam som bilderboksskapare. Då är hon särskilt intresserad av mellanrummen: mellan ord och bild, ord och kroppsspråk och bok och läsare. »Arches« visas 17 februari 2024 - 26 maj 2024.

Om utställningen: Arches

Linda Holmer (f. 1971) är konstnär, tecknare och skribent, verksam i Göteborg. I sina teckningar arbetar hon med tecknandet som tillstånd, som ett sätt att se och vara närvarande på.  För Linda Holmer är tecknandet ett sätt att knyta kontakt med platsen, med andra och med kroppen.

Relaterade Länkar

Läs mer

Linda undersöker, bearbetar och förundras, lyssnar på ljuden i sin omgivning och sträcker på så vis sin närvaro ända till ljudkällan. Hon känner in upplevelsen av kroppen och hur omgivningen påverkar den. Det här blir som ett slags förstärkt närvaro, en form av meditation förankrad i linjen.


Tider: 17 februari 2024 - 26 maj 2024

Adress/Hitta hit: Hästtorget 312 30 Laholm
Telefon: +46 (0) 430-154 51
E-Post: info@teckningsmuseet.se
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettider


Källa: Teckningsmuseet