Sven-Harrys Konstmuseum - Utställning - Carl Fredrik Hill & Fanny Churberg

Fanny Churberg, Iltatunnelma/Aftonrodnad över sjö, 1878. Foto: Sven-Harrys Konstmuseum, Matias Uusikylä 


Är det i landskapet vår tids stora ödesfråga utspelar sig? Utställningen Carl Fredrik Hill och Fanny Churberg – mot ett nytt landskap har många bottnar. Mer än någonsin tidigare har vi anledning att reflektera över vår omgivande miljö, naturen som helande kraft och ett landskap under hot. Hur närmar vi oss landskapet? Hur upplever och värderar vi det? Detta är frågor vi på Sven-Harrys Konstmuseum vill väcka. I sökandet efter sammanhang blickar vi bakåt. Utställningen visas 19 april 2024 – 15 september 2024.


Om utställningen: Mot nya landskap

I Sven-Harrys Konstmuseums nya utställning ”Carl Fredrik Hill & Fanny Churberg – mot ett nytt landskap” är 1870-talet mer aktuellt än någonsin. Vi lyfter fram två av landskapsmåleriets mest banbrytande konstnärer. Carl Fredrik Hill (1849–1911) och Fanny Churberg (1845–1892). Båda förde en kamp, var och en på sitt sätt, för att förverkliga sina konstnärsambitioner och få publikens erkännande.

Relaterade Länkar

Läs mer

- Det har länge varit en dröm att få göra en utställning med Carl Fredrik Hill, en av våra mest tongivande konstnärer och en föregångare till många. Fokus har vi lagt på naturen där vi ville utforska Hills nyskapande landskapsmåleri, innan han insjuknar i schizofreni. I dialog med Hill vill vi visa Fanny Churberg, en med Hill samtida konstnär, vars landskapsmåleri hör till det mest särpräglade i Finlands konsthistoria. På Sven-Harrys Konstmuseum sammanförs för första gången de besläktade, men starkt personliga konstnärskapen innan de båda, mycket olyckligt, på olika sätt upphör med sitt måleri, säger museichef Dragana Kusoffsky Maksimovic.

Under 1870-talet utforskar båda konstnärerna kompromisslöst måleriets möjligheter och skapar personliga uttryckssätt som utmanade dåtidens normer. Sven-Harrys Konstmuseum är stolta över att möjligheten att lyfta fram Fanny Churbergs exceptionella måleri för den svenska publiken och berätta om hennes öde som kvinnlig konstnär. Fanny Churberg avslutade, i skuggan av sina manliga konstnärskollegor, sin karriär abrupt och Carl Fredrik Hill gick in i en svår sjukdomsperiod.


Det var i 1870-talets Paris som Churberg och Hill förnyade sina konstnärskap. Måleriet gav uttryck för deras inre själsliv vilket utmanade och ställde nya krav på betraktaren. Landskapsmotiven bröt mot den avbildande traditionen, uttrycket fick stå i centrum och teknik och motivval spegla konstnärernas känslor. Churberg med dramatiskt återgivna landskap i uttrycksfulla färger. Hill med sitt djupt personliga och förexpressionistiska måleri.


Landskapsmåleriet ger oss en stark samhörighet med naturen, dess innersta kraft och vildhet, för att referera Fanny Churberg. Carl Fredrik Hill och Fanny Churberg befann sig sida vid sida på Paris boulevarder under samma tidsperiod. Churberg studerade som privatelev hos Wilhelm von Gegerfelt vars hem var en centralpunkt för de nordiska konstnärerna i Paris. 


Gegerfelts ateljé låg ett stenkast från Hills, på Boulevard de Clichy. Det finns inga skriftliga belägg för att de någonsin träffades, men båda var en del av den nordiska konstnärskolonin i Paris. Och båda hade en liknande inställning till konsten, det vill säga att de sökte nya vägar i sitt måleri. På ett eller annat sätt stod de varandra nära. Och nu, 150 år senare, möts de på Sven-Harrys Konstmuseum.
Adress/Hitta hit: Eastmansvägen 10, 113 61 Stockholm
Telefon: +46 8 511 600 60
E-Post: info(at)sven-harrys.se
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettider


Källa: Sven-Harrys Konstmuseum