Smålands Konstarkiv - Utställning - Retrotopia

2024 fyller Smålands Konstarkiv 60 år, det firas med jubileumsutställningen Retrotopia, där över 100 olika verk ur Smålands Konstarkivs samling visas. Konstarkivet har även bjudit in den ukrainska konstnären Kateryna Seheda (f. 1988) att visa ett verk.


När det gäller samlingar behöver vi ständigt ställa oss frågor om innehåll, potentiella gallringar, framtida förvärv, bevarande och utveckling. Vi kan heller aldrig veta vad framtida generationer finner intressant och bevarandevärt, eller vad samhället ser som nödvändigt att lägga fokus på. Därför blir det i tider av jubileum inte bara en tid för firande, utan även tillfälle för just sådana reflektioner.


Sten Dunr Kvllslabyrint 1992

Sten Dunér Kvällslabyrint (1992)

Källa: Smålands Konstarkiv