Skissernas Museum - Utställning - Fredrik Strid

Foto Magnus Borgkvist Johansson Skissernas Museum (beskuren)


Under sex års tid har Fredrik Strid arbetat med skulpturprojektet Alla fåglar i Sverige. Under våren och sommaren 2024 visas det i sin helhet för första gången. Skissernas Museum presenterar Fredrik Strid – Making Nature. Utställningen tar sin utgångspunkt i en omfattande installation som består av alla Sveriges 274 fågelarter som skalenligt modellerats i lera och sedan gjutits till ljus i vit stearin. Utställningen visas 21 mars 2024 - 22 september 2024.

Om utställningen: Fredrik Strid - Making Nature

Stearinfåglarna presenteras på ett specialtillverkat hyllsystem som tar stora delar av utställningsrummen i anspråk. Verket blir ett slags naturaliesamling som för tankarna till äldre naturhistoriska museers presentation av djur. De fragila stearinfåglarna skapar en påtaglig materialitet som för tankarna till förgänglighet. Verket väcker också frågor kring nationell identitet.

Making Nature 2 Foto Emma Krantz Skissernas Museumjpg

Making Nature 2 Foto Emma Krantz Skissernas Museum

Relaterade Länkar

Läs mer

En bok med samma titel som verket, Alla fåglar i Sverige, gavs ut 2022. Författarna Leif Holmstrand, Jonas Örtemark och Lars-Erik Hjertström Lappalainen samt fotografen Mattias Lindbäck har följt konstnärens process och delar i boken med sig av sina tankar kring projektets natur och tema. Den tidskrävande processen är också synlig i utställningen. I Making Nature visas även den platsspecifika skulpturen Eko som korresponderar med Alla fåglar i Sverige och väcker frågor som rör museers samlande, klassificering och historieskrivning.

Fredrik Strid har under lång tid arbetat med naturen i sin konst. Genom skulptur och installation utforskar han sin relation till naturromantik, natur på museer, naturvetenskap och historia och sina erfarenheter av den faktiska naturen. I hans verk skapas ofta en subtilt växande spänning mellan det uppenbara och det dolda.

Den 7 december tilldelades Fredrik Strid Konstnärernas Riksorganisations Lånestiftelses stipendium 2023 för att färdigställa skulpturprojektet.

Om konstnären: Fredrik Strid:

Fredrik Strid (f. 1973) är utbildad på Konsthögskolan i Malmö och UCLA i Kalifornien. Han har varit ateleljéstipendiat på IASPIS i Stockholm och undervisat i skulptur på Konstfack i Stockholm. Strid var i många år boende och verksam i USA. Han har idag sin konstnärliga verksamhet i Persbo Studio i Uppland där han även driver skulpturparken Persbo Studio Skulpturpark. Strid har utfört offentliga konstverk till Tranøy Skulpturpark i Norge, Malmö sjukhus och Umeå Universitet. 

Hans senaste offentliga gestaltning till Familjebostäder i Göteborg invigs 2024. Strid är representerad i flera samlingar, bland annat Eskilstuna konstmuseum, Malmö konstmuseum, Uppsala konstmuseum, Statens konstråd och Region Skåne. Skissernas Museum visade hans verk Black Box i utställningen Coronasamlingen – Statens konstråds nyförvärv 2022–2023.

Tider: Utställningen Making Nature öppnar den 21 mars och visas till och med den 22 september 2024.

Vernissage 21 mars kl. 17–20.
Adress/Hitta hit: Finngatan 2, 223 62 Lund
Telefon: +46 (0)46 222 72 83
E-Post: info@skissernasmuseum.lu.se
Till HemsidaKälla: Skissernas Museum