Sjöfartsmuseet Akvariet

 Bild: GAJD Arkitekter, Sjöfartsmuseet Akvariet
Adress/Hitta hit: Karl Johansgatan 1-3, 414 59 Göteborg
Telefon: 031 368 36 00
E-Post: info.sjofartsmuseum@kultur.goteborg.se
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettiderDet nya Sjöfartsmuseet Akvariet

Sjöfartsmuseet Akvariet stängde i september 2018 för om- och tillbyggnad. Efter att museet utrymts inleddes arbetet i januari 2020 och drygt två år senare är nu byggprojektet avslutat och parken återställd. När nu museet öppnar igen den 10 december 2022 möter besökarna ett helt nytt Sjöfartsmuseum och Akvarium under mark.

Dubbelt så stor akvariehall under marken

Det nya Akvariet har grävts ut under marken i parken mot Karl Johansgatan och är inte synligt från utsidan. Det har blivit dubbelt så stort till ytan och akvarierna rymmer tio gånger så mycket vatten än tidigare. Det största akvariet, Korallhavet, rymmer 30 ton korallsten, två ton sand, drygt 400.000 liter vatten – och ett levande korallrev. Här kan besökarna ta del av ett hundratal utrotningshotade stenkoraller och följa hur ett korallrev växer fram över tid.

Korallhavet är inte bara ett av Europas största akvarium för levande koraller – det är också ett forskningsakvarium och en levande genbank. En gemensam databas är under uppbyggnad som ska knyta samman andra publika korallakvarier i Europa – och på sikt hela världen.

Utställning om det livsviktiga havet

I det nya Akvariet kommer det att finnas femton akvarier som visar upp miljöer från olika delar av världshavet, från kalla djuphavsakvarium till varma tropiska vatten. I utställningen Vattenplaneten bjuds besökarna på fördjupad kunskap om hur havet fungerar och hur livsavgörande det är för planeten vi bor på.

– Vi vill sprida havsmedvetenhet och kunskap om hur vi påverkas av havet, men också hur vi påverkar havet i form av klimatförändringar. I utställningen kan besökarna titta på fossiler, läsa, titta på roliga explainer-filmer eller bara fascineras av livsmiljöerna i våra akvarier, säger marinbiolog Jens Ulvås, som producerat utställningen tillsammans med kollegan Pernilla Elmtén.

Interaktivt laboratorium

Nytt är också ett publikt experimentlaboratorium, Ocean lab, som kommer att finnas i anslutning till akvariehallen, där besökarna kan bli havsforskare för en dag. Här kommer både besökare och skolklasser att kunna utföra enklare experiment och bekanta sig närmare med forskningen som bedrivs i Akvariet, såsom korall- och fiskodlingen.

– Det övergripande målet för akvariet är att våra besökare ska lära sig mer om havet – och inspireras att vara med och bevara havsmiljön för kommande generationer, säger Björn Källström.

Här är de viktigaste förändringarna:

 • En ny och större entré mot Karl Johansgatan.
 • En museipark med större grönytor och ett nytt café med uteservering i söderläge.
 • En helt ny akvariebyggnad under mark med tio gånger så stor vattenvolym, 1100 kvadratmeter. Akvariet innehåller ca 15 akvarier, varav det största rymmer 400 000 liter vatten och ett levande korallrev.
 • Ett unikt experiment- och vattenlab för barn och undervisning – Ocean Lab.
 • En ny utställning i det underjordiska Akvariet med världshaven i centrum.
 • Nya basutställningen Hav av historier som upptar över 400 kvadratmeter och svämmar över av dramatisk historia till havs och drygt 300 föremål från museets samlingar.
 • Nya basutställningen Stora Blå där barn och deras vuxna kan uppleva och utforska havet genom lärande lek.
 • Om utställningen: ”Stora blå” är en omslutande utställning för barn om klimathotet mot havet. Utan pekpinnar litar den i stället på målgruppens förmågor. Besökarens känslor väcks med sinnliga upplevelser och en relation till havet skapas. Den kan i sin tur leda till omsorg om det hotade havet. Med hela kroppen får barnen och deras vuxna komma nära och bjuds in till att utforska och upptäcka vad som finns under ytan. Genom att känna, lyssna och lukta blir havet magiskt igen.
 • Ny barnutställning där de allra yngsta besökarna kan upptäcka havet med alla sinnen har utformats av studenter på Child Culture Design vid HDK.
 • Nya, tillfälliga fotoutställningen Arven efter varven om livet vid Göteborgs varvsindustrier.
 • Bättre tillgänglighet med nya trappor och hissar.


Källa: Sjöfartsmuseet, Akvariet