Ronneby Konsthall - Utställning - Magnus Thierfelder Tzotzis

Hela havet stormar


Vardagliga promenader, iakttagelser och samtal. Saker som står i tidningen, på sociala medier, olika flöden. Distans, meningsskiljaktigheter och fakta. Konspirationer, språkliga böjelser, spekulationer, profit. Osanningar, konflikter, politik, klimatförändring, algoritmer, natur och poesi. Utställningen visas 23 mars 2024 - 19 maj 2024.

Om utställningen: Hela havet stormar

På Kulturcentrum Ronneby konsthall är titeln på utställningen ett barometriskt finger i luften som läser av sin samtid. I Magnus Thierfelder Tzotzis världsordning är det de uppmärksammade detaljerna som sammanfogar berättelsen om en tidsanda. Det är med till synes enkla medel som vardagliga objekt och ögonblickssituationer pusslas om. 

Relaterade Länkar

Läs mer

Samspelet mellan det visuella bildspråket och den språkliga symboliken i de omsorgsfullt valda titlarna formar en sammansvetsad helhet som utvidgar vår läsning av tillvaron och ger utrymme för känslorna: uppgivenhet och förtröstan, men också den magi som finns överallt omkring oss.

Om konstnären: Magnus Thierfelder Tzotzis

Magnus Thierfelder Tzotzis bor och arbetar i Malmö och är utbildad vid Konsthögskolan i Malmö. Han har tidigare ställt ut på bland annat Moderna museet, Malmö Konsthall, Örebro konsthall, Bonniers Konsthall, Forever&Today (New York), Ar/Ge Kunst (Bolzano). 

Han har utfört flertalet konstnärliga gestaltningar runtom i Sverige och är representerad i samlingar både nationellt och internationellt.
Adress/Hitta hit: Kallingevägen 3, 372 39 Ronneby
Telefon: 0457-61 75 00
E-Post: stadshuset(at)ronneby.se
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettider


Källa: Ronneby Konsthall