Röda Sten Konsthall - Utställning - (på) gränsen

Välkommen till (på) gränsen, en utställning med skulptur, måleri, film, dans, performance och ljudkonst av Patrik Bengtsson, Cha Blasco, Max Ockborn och Dance Remainings – Sebastian Ruiz B. & Jonny Berg.


Konstverken är skapade i dialog med de särpräglade utställningsrummen på Röda Sten Konsthall, hamnområdet och i dialog mellan konstnärerna som är baserade i Göteborg och Malmö.


(på) gränsen presenterar fyra konstnärskap, intimt sammanvävda genom en helhetssyn på den komplexa värld och turbulenta tid vi lever i. Samtidigt är konstnärernas perspektiv delade och splittrade av otaliga röster som efterlyser ansvar inför framtiden – på gränsen mellan mänskliga och icke-mänskliga erfarenheter.Foto Hendrik Zeitler

Foto: Hendrik Zeitler


Adress/Hitta hit: Röda Sten 1, 414 51 Göteborg
Telefon: + 46 31 12 08 16
E-post: info(at)rodastenkonsthall.se
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettider


Källa: Röda Sten Konsthall