Prins Eugens Waldemarsudde - Urval av utställningar 2024

Salongen i Sällskapsvåningen. Foto: © Yanan Li


Utställningsprogrammet år 2024 är både rikt, omväxlande och nyskapande och presenterar såväl fascinerande historiskt måleri som samtida konst och design. 

Om utställningen: Marie Krøyer

9 mars – 25 augusti 2024
Marie Krøyer (1867 – 1940) var på sin tid omtalad i Skandinavien på grund av sitt dramatiska liv tillsammans med P.S. Krøyer och Hugo Alfvén. Få känner idag till omfattningen av hennes konstnärskap. Under våren och sommaren uppmärksammar vi konstnären Marie Krøyer i sin egen rätt. Det blir en stor utställning som visar bredden i hennes spännande arbete med konst, design och inredning. Presentationen belyser även nya aspekter av hennes internationella inspirationskällor och nätverk.

Utöver Marie Krøyers egna verk kommer ett urval av andra konstnärers skildringar av henne att presenteras. Målningar av P.S. Krøyer, med Marie som modell, kommer att visas i en tematisering i utställningen som handlar om synen på, och myten om, Marie Krøyer som konstnärshustru och musa.

Det är en stor glädje att med denna utställning få lyfta fram den intressanta och mångsidiga konstnären Marie Krøyer i sin egen rätt. Med forskning, som bedrivits i Danmark och Sverige, möjliggörs nu en presentation som visar nya, spännande rön men också bredden och djupet i konstnärskapet. Utställningen bidrar även till att uppmärksamma mytbildningens påverkan på värderingar och uppfattningar om olika konstnärskap, varav Marie Krøyer utgör ett tydligt exempel. Vår förhoppning med utställningen är att Marie Krøyers insatser inom konst, design och inredning ska uppmärksammas stort och verka inspirerande för alla våra besökare”, säger Karin Sidén, museichef vid Prins Eugens Waldemarsudde.


Marie Kryer Sjlvportrtt 1889 Olja p tr 27 x 209 cm Foto Skagens Kunstmuseer Bild beskuren

Marie Krøyer, Självporträtt, 1889. Olja på trä, 27 x 20,9 cm. Foto: Skagens Kunstmuseer. Bild beskuren.
Om utställningen: Silver - Lars Arby och Nutida Svenskt Silver

25 april – 22 september 2024
I Bernadotterummet visas ett urval unika smycken och skulpturala verk av den experimentelle silversmeden Lars Arby (1933-2002) i dialog med tre i dag verksamma silversmeder; Pernilla Sylwan, Caroline Lindholm och August Happ. De samtida utställande smederna är alla medlemmar i Nutida Svenskt Silver. Nutida Svenskt Silver bildades 1963 och har som målsättning att främja svenskt konstnärligt silver- och guldsmide.Om utställningen: Hertervig – Hill

21 september 2024 – 26 januari 2025
Under hösten ges den svenska publiken möjlighet att upptäcka den norske konstnären Lars Hertervig (1830-1902). Hertervigs uttrycksfulla verk visas i en spännande dialog med verk av den kända svenske konstnären Carl Fredrik Hill (1849-1911). Trots att det är två mycket särpräglade konstnärskap som tillhörde olika generationer, finns det många likheter att upptäcka i Hertervigs och Hills liv och konstnärliga gärning. Utställningen omfattar omkring 100 verk i form av målningar och teckningar.

Utställningen arrangeras i samarbete med Stavanger Kunstmuseum och Nordic Institute of Art.
Om utställningen: Gunnel Wåhlstrand

26 oktober 2024 – 16 mars 2025
Sedan debuten, i början av 2000-talet, har konstnären Gunnel Wåhlstrand (född 1974) arbetat med den tidskrävande tekniken tuschlavering. Storskaligt och med en imponerande precision avbildar hon motiv från familjealbum och egna fotografiska förlagor av naturen på västkusten. Detaljskärpan, ljusförhållandena och speglingarna i de gråskaliga verken är fascinerande. I den kommande utställningen, som blir den mest omfattande presentationen med hennes verk sedan 2017, visas både tidiga och helt nyproducerade verk.

Gunnel Whlstrand Sandhaken 2020 Tusch p papper 185 x 132 cm inkl ram

Av: Foto: Jean-Baptiste Beranger. Gunnel Wåhlstrand, Sandhaken, 2020. Tusch på papper, 185 x 132 cm (inkl. ram). Relaterade Länkar
Adress/Hitta hit: Prins Eugens väg, 6 Djurgården, Stockholm
Telefon: 08-545 837 00
E-Post: info@waldemarsudde.se
Till Hemsida
Öppettider: Se hemsida


Källa: Prins Eugens Waldemarsudde