Polismuseet

Foto: Kerstin MagnussonAdress/Hitta hit: Musievägen 7, Stockholm
Telefon: 010-56 38 000
E-Post: polismuseet(a)polisen.se
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettider


Polismuseet vill stimulera till dialog om polisens roll och ge en inblick i hur polisen arbetar.  Museet vill möta människor där de är, med deras erfarenheter och bilder av polisen.
En annan viktig del av Polismuseets arbete är att ta upp aktuella ämnen, ha utställningar och förmedla nyanserade bilder och insikter som bidrar till att förebygga brott. Polismuseet är en del av polisen.


Källa: Polismuseet Utställningar