Norrtälje Konsthall - Utställning - Johan Tirén och Johan Löfgren

Johan Löfgren Johan Tiren Minnen av ett landskap Norrtälje Konsthall


Norrtälje konsthall presentar stolt utställningen Minnen av ett landskap med Johan Tirén och Johan Löfgren. Utställningen öppnar med vernissage lördagen den 13 april och kan ses fram till lördagen den 1 juni.

Om utställningen: Minnen av ett landskap  

Utställningen Minnen av ett landskap på Norrtälje konsthall utgår från Johan Löfgren och Johan Tiréns arbete med färgkartläggningar. I det pågående arbetet Naturens kolorit (som hittills samlats i två volymer) arbetar de med en sorts poetisk kartläggning av naturens färger. Färger som i takt med den accelererande klimatförändringen snart kan vara försvunna.

På Norrtälje konsthall har arbetet med Naturens kolorit tagits vidare i en rad nya verk, som på olika sätt relaterar till färg och seende, men som samtidigt berör människans relation till naturen.

Relaterade länkar

Läs mer

I verket Minnen av ett landskap får besökaren själv bygga sina egna minnen av färger. Ett minne som lever kvar tills nästa besökares “minne” tar plats. I utställningen visas också flera verk från arbetet Tills solen bara blev sol där konstnärerna fortsatt sin kartering av naturens färger och uttryck, genom att följa året på en kolonilott. 

Samtidigt berörs i detta arbete liksom i Minnen av ett landskap förhållandet mellan kollektivet och individen. Odlingslotten och koloniföreningen är en plats där det kollektiva - behovet av en gemensam ordning, ett samhälle - möter individens förhoppningar, drömmar och önskningar om att rå om en plats och göra den till sin, samtidigt är det en plats som vi förvaltar för ett tag, för att sedan lämna vidare för någon annan att ta över.

Löfgrens och Tiréns verk är både poetiska och konceptuella, de leker med olika typer av kartläggningar, men i arbetena vänds perspektivet bort från den vetenskapliga “objektiviteten” till ett subjektivt seende. Ett sorts krafsande i marken, noter och iakttagelser. Färgerna vi ser, fröna vi sår, valen vi gör.

Om Johan Tirén

Utbildade sig på Kungliga konsthögskolan i Köpenhamn 1998–2003 och på Malmö konsthögskola 2003 - 2004. Deltagit i ett flertal utställningar såväl nationellt som internationellt, samt arbetat med en rad konstnärliga gestaltningsuppdrag. Han bor och verkar i Stockholm.

Om Johan Löfgren

Utbildad på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Deltagit i ett flertal utställningar och arbetat med offentliga gestaltningar. Givit ut böckerna Naturen kolorit 1 och Naturens kolorit 2. Han bor och verkar i Stockholm

Tillsammans har de tidigare givit ut de två böckerna Naturens kolorit - 54 färgfragment från det arktiska landskapet, samt Naturens kolorit - Speglingar av ett kustlandskap.
Adress/Hitta hit: Galles gränd 7, 761 30 Norrtälje
Telefon: +46 176 71675
E-Post: konsthall@norrtalje.se
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettider


Källa: Norrtälje Kommun