Nordiska Museet - Utställning - Nordbor

Av: Emil Fagander, Nordiska museet. Detalj från utställningen


Nordbor är Nordiska museets största utställningssatsning någonsin. Med hjälp av 4000 föremål, bilder och arkivmaterial ur museets omfattande samlingar är utställningen en sammanhållen berättelse om livet i Sverige och Norden under 500 år genom fyra årstider. Utställningen öppnar 10 februari 2024.

Om utställningen: Nordbor

Utställningen handlar om människor i Norden, nordbor, och hur livet i Norden ständigt omformas.

– Det här är Nordiska museets unika berättelse, en historia som ingen annan kan berätta. Nordbor grundar sig på museets omfattande samlingar som byggts upp under mer än 150 år. Med fokus på Sveriges historia, inom en övergripande nordisk ram med kopplingar till våra grannländer, skildrar vi livet i Norden genom att utgå från verkliga människoöden och enskilda personers liv, säger Sanne Houby-Nielsen, styresman på Nordiska museet.

Nordbor

Detalj ur Nordbor på Nordiska museet. Adelsfamiljen, 1600-tal. Av: Hendrik Zeitler, Nordiska museet

Relaterade länkar

Läs mer

Till Nordbor har museet samlat både berättelser och föremål som skildrar hur det kan vara att leva i Norden idag. Museet har intervjuat ett åttiotal personer med varierande erfarenheter av tillvaron. I utställningen får besökaren ta del av 24 av dessa berättelser och föremål som fungerar som titthål in i en bred flora av upplevelser, känslor, övertygelser och drömmar. Vi får deras perspektiv på våra tre spår: Natur, Familj samt Tanke. Projektet fortsätter under våren och 60 personer kommer att presenteras i rummet.


Utstllningen skildrar rrelser mten och frndringar genom rhundradena och tar fasta p viktiga brytpunkter och hndelser som format historien Foto Hendrik Zeitler Nordiska museet

Foto: Hendrik Zeitler, Nordiska museet.

Nordbor är Nordiska museets största utställningssatsning någonsin och sträcker sig genom museets hela översta våning fördelat på mer än 1 700 kvadratmeter. Utställningen är producerad av Nordiska museet och formgiven av MUSEEA.

Nyproducerade filmer och specialdesignade ljudmiljöer är framtagna av Hildurs AB. Formen speglar varje tids essens på ett konceptuellt sätt. Varje rum är en kombination av scenografi och digitala inslag med projektioner av naturbilder och konstverk som speglar utställningsberättelsen och människornas livsmiljöer i deras tid.

Årstiderna rör sig längs utställningen som ett sammanhållande tema för gestaltningen tillsammans med naturen. Varje epok har sin årstid, ibland omfamnas berättelsen av naturen, ibland trycks den tillbaka. Utställningen börjar i ett vintrigt 1500-tal där besökaren kommer in i den nordiska skogen norrifrån.

Tider: 10 februari 2024 - Tillsvidare
Adress/Hitta hit: Djurgårdsvägen 6-16, 115 93 Stockholm
Telefon: 08-519 546 00
E-Post: info(at)nordiskamuseet.se
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettider


Källa: Nordiska Museet