Moderna Museet - Utställning - Monica Sjöö

Monica Sjöö, Woman Beautiful Love/Tigress, 1972 © Museum Anna Nordlander, Skellefteå (deposition från Monica Sjöö gods). Foto: Krister Hägglund/Skellefteå museum 2014


Utställningen ”Den stora kosmiska modern” på Moderna Museet Malmö är den första retrospektiva museiutställningen av Monica Sjöös verk. Den presenterar ett femtiotal verk från hela Sjöös verksamhet och spänner från monumentala målningar till politiska affischer och banderoller, teckningar och arkivmaterial. Utställningen visas 23 mars 2024 - 1 september 2024. 

Om utställningen: Den stora kosmiska modern - Monica Sjöö

Konst, politik och andlighet är oskiljaktiga i den svensk-brittiska konstnären Monica Sjöös verk. Med ett djupt engagemang för kvinnors rättigheter och miljöism kämpade hon kompromisslöst för frihet och blev en nyckelfigur i den brittiska kvinnofrihetsrörelsen.Monica Sjöö, The Goddess at Avebury and Silbury, 1978 © The Estate of Monica Sjöö. Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet

Relaterade Länkar

Läs mer

Vi möter verk som alla skapades för att främja social förändring och orsakade kontroverser såväl som rop om censur vid den tiden. Deras ämne och budskap är lika relevanta idag.

Monica Sjöös tänkande och konst skissar konturerna av en annan möjlig framtid, där andlighet och politisk förändring kommer samman. Hon sökte sig tillbaka i tiden för att finna röster och sammanhang som kunde eka högt i nuet, konstaterar curator Jo Widoff.

"Monica Sjöö: The Great Cosmic Mother" arrangeras i nära samarbete med Modern Art Oxford. Efter att ha haft premiär på Moderna Museet i Stockholm visades utställningen på Modern Art Oxford innan den reste till Moderna Museet Malmö.

Om konstnären: Monica Sjöö

Monica Sjöö (1938–2005) föddes i Härnösand men tillbringade större delen av sitt vuxna liv i Bristol. Hennes engagemang för kvinnors frigörelse och miljövård var oskiljaktiga från hennes inre övertygelse om att vara en del av en kosmisk större helhet, vilket hon uttryckte i ”Den stora modern”, vars väsen, enligt Sjöö, genomsyrar både natur och väsen.

Hennes politiska medvetenhet formades redan i ungdomen av Vietnamdemonstrationerna, anarkiströrelsen och den oberoende konstscenen i Stockholm. Där kom hon under mitten av 1960-talet i kontakt med konstnären Siri Derkert (1888–1973) som blev en viktig förebild. 

Monica Sjöös engagemang i kvinnofrågor och miljörörelsen var en kamp för frihet från varje form av förtryck. När vi visar utställningen på Moderna Museet Malmö går den i dialog med staden och traditionen av att driva politisk kamp, aktivism är en del av Malmö. Konstnärskapet ger ett historiskt perspektiv men är också brännande aktuellt, säger Elisabeth Millqvist, museichef Moderna Museet Malmö.

Derkerts engagemang i kvinnorörelsen och hennes arbete med tidiga miljöaktivister som Elin Wägner och Rachel Carson stärkte Sjöös övertygelser och ledde henne till ekofeminismen. I Storbritannien blev Monica Sjöö en aktiv förespråkare för kvinnofrågor och organiserade flera politiska kampanjer och aktionsgrupper. 

Hennes manifest ”Towards a Revolutionary Feminist Art” (1971) och kollektivt organiserade utställningar med kvinnliga konstnärer lade grunden till den brittiska feministiska konsten och bidrog till utvecklingen av den internationella kvinnorörelsen vid samma tid.

Tider: 23 mars 2024 - 1 september 2024.Adress/Hitta hit: Ola Billgrens plats 2-4, 211 29 Malmö
Telefon: 040-685 79 37
E-Post:
Till Hemsida
Öppettider se hemsidan


Källa: Moderna Museet