Moderna Museet - Utställning - Monica Sjöö

Monica Sjöö, Woman Beautiful Love/Tigress, 1972 © Museum Anna Nordlander, Skellefteå (deposition från Monica Sjöö gods). Foto: Krister Hägglund/Skellefteå museum 2014


Utställningen ”Den stora kosmiska modern” på Moderna Museet Malmö är den första retrospektiva museiutställningen av Monica Sjöös verk. Den presenterar ett femtiotal verk från hela Sjöös verksamhet och spänner från monumentala målningar till politiska affischer och banderoller, teckningar och arkivmaterial. Utställningen visas 23 mars 2024 - 1 september 2024. 

Om utställningen: Den stora kosmiska modern - Monica Sjöö

Konst, politik och andlighet är oskiljaktiga i den svensk-brittiska konstnären Monica Sjöös verk. Med ett djupt engagemang för kvinnors rättigheter och miljöism kämpade hon kompromisslöst för frihet och blev en nyckelfigur i den brittiska kvinnofrihetsrörelsen.

Relaterade Länkar

Läs mer

Vi möter verk som alla skapades för att främja social förändring och orsakade kontroverser såväl som rop om censur vid den tiden. Deras ämne och budskap är lika relevanta idag.

"Monica Sjöö: The Great Cosmic Mother" arrangeras i nära samarbete med Modern Art Oxford. Efter att ha haft premiär på Moderna Museet i Stockholm visades utställningen på Modern Art Oxford innan den reste till Moderna Museet Malmö.

Om konstnären: Monica Sjöö

Monica Sjöö (1938–2005) föddes i Härnösand men tillbringade större delen av sitt vuxna liv i Bristol. Hennes engagemang för kvinnors frigörelse och miljövård var oskiljaktiga från hennes inre övertygelse om att vara en del av en kosmisk större helhet, vilket hon uttryckte i ”Den stora modern”, vars väsen, enligt Sjöö, genomsyrar både natur och väsen.

Tider: 23 mars 2024 - 1 september 2024.Adress/Hitta hit: Ola Billgrens plats 2-4, 211 29 Malmö
Telefon: 040-685 79 37
E-Post:
Till Hemsida
Öppettider se hemsidan


Källa: Moderna Museet