Medeltidsmuseet - Utställning - Mellan fabel och fauna

Vidundret från havet, träskulptur av snickare Ray Wahlsten och Hornorm, tygskulptur av attributör Lisbeth Eriksson Gross. Foto: Andreas Nur


Medeltidsmuseets ”Mellan fabel och fauna – om djur som fanns och inte fanns” är en visuell konst- och historisk utställning där du träffar olika märkliga väsen från förr. Om du är liten kan du klappa hornormen eller rida på det farliga vidundret från havet.

Om utställningen: Mellan fabel och fauna – om djur som fanns och inte fanns

Fabeldjur är benämningen på djur med övernaturliga egenskaper som uppträder i traditionella sagor och sägner. Många är delvis djur, delvis människa, som kentaurer och sfinxer. Andra kan vara sammansatta av två olika djur som basilisker, enhörningar och gripar.

Relaterade länkar

Läs mer

De flesta fabeldjur har sitt ursprung i Orienten. Vid heraldikens (läran om hur vapensköldar ska utformas) uppkomst på 1100-talet, togs ofta fabeldjur som vapenfigurer. Förebilder hämtades från de så kallade bestiarierna (medeltida djurböcker).För medeltidens människor var enhörningar och drakar lika verkliga som hundar och katter. De kraftfulla och ofta färgstarka djuren fanns levande i medeltidsmänniskans föreställningsvärld. De väckte skräck och fascination och symboliserade olika egenskaper.

Vår relation till djur i dag både liknar och skiljer sig från medeltidens förhållningssätt. Idag behandlar vi sällskapsdjur på ett familjärt sätt vilket inte alltid gjordes på medeltiden. Men å andra sidan gavs djuren då ofta en symbolisk och en förmänskligad roll och de hade en sedelärande och moraliserande funktion. Grunden till detta lades redan under antiken och omsattes sedan i kristen tradition. Detta synsätt lever kvar än i dag i hur vi kategoriserar och karaktäriserar djur, till exempel att hundar är lojala och lejonet är djurens konung.

Utställningen lyfter bilder från medeltiden och särskilt fabeldjur från Sveriges första tryckta bok Dyalogus Creaturarum Moralizatus (Skapelsens sedelärande samtal) från 1483.

I samband med utställningen släpper Stockholmia förlag boken Alvens hjärta skriven av författaren och museipedagogen Gudrun Wessnert, och till utställningen följer även program i form av visningar, föredragsserien Fabeldjur, väsen och djursymboler med inbjudna forskare och stadsvandringen Akta dig för basilisken. 

Stockholmia förlag, boken Alvens hjärta.


Adress/Hitta hit: Strömparterren 3, 111 30 Stockholm
Telefon: 08-508 316 20
E-Post: medeltidsmuseet@stockholm.se
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettider


Källa: Medeltidsmuseet