Malmö Museer - Utställning - Barn har också rättigheter

Fotot visas i utställningen Barn har också rättigheter på Malmö museum.


Den 14 mars 2023 öppnar Malmö museum utställningen Barn har också rättigheter, en utställning som vill sprida kunskap om barnkonventionen. Malmöfotografier och skolplanscher visar på viktiga genombrott för barnens rättigheter i samhället. Utställningen visas 15 mars 2024 - 23 februari 2025.

Om utställningen: Barn har också rättigheter

År 2020 blev FN:s barnkonvention svensk lag. Lagen innehåller en lång rad regler om barns rättigheter. Vi vuxna är skyldiga att se till att barnens behov och rättigheter uppfylls. Det krävs kloka och modiga människor som vågar stå upp för lika rättigheter i takt med att våra samhällen förändras. Arbetet för barnets mänskliga rättigheter tar aldrig slut.

–Vi är stolta över att visa den här utställningen i samarbete med Forum för levande historia. Den lyfter barns rättigheter, både utifrån barns vardag idag och ur ett historiskt perspektiv genom museets rika fotosamling , säger Ingrid Fransson, chef för utbud och värdskap på Malmö museum.

Foto Eric JeppssonMalm museum

Foto: Eric Jeppsson/Malmö museum.

Relaterade Länkar


Utställningen består av två delar

Del ett: Malmöfotografier med barnen i centrum: 

Malmö museum har letat i sitt rika fotoarkiv och plockat fram fotografier som har barnen i centrum. De berättar barnens lekar, skolgång och fritid, om fattigdom och viktiga genombrott för barnens rättigheter i samhället. Många välkända malmöfotografer är representerade, däribland Victor Roikjer, Otto Ohm och Åke Hedström.

Dessutom visas en serie skolplanscher från 1940-talet på temat hälsovård illustrerade av konstnären Eva Billow

Del två: Barnkonventionen: 

Den andra delen är producerad av Forum för levande historia och handlar om barnkonventionens uppkomst och historia fram till idag då den är lag i Sverige. I utställningen ställs frågor om konventionens innehåll, om hur barnets rättigheter ska bli verklighet på olika områden, och om barnet själv kan påverka att barnkonventionen efterlevs.

Barn har också rättigheter är utvecklad tillsammans med barn 9-13 år och vill stärka barns kännedom om sina rättigheter utifrån ett personligt och historiskt perspektiv.
Adress/Hitta hit: Slottsholmen
Telefon: 040-34 44 00
E-Post: malmomuseer(at)malmo.se
Till Hemsida
Öppettider se hemsida


Källa: Malmö Stad