Malmö Konstmuseum - Utställning - Gränstrakt


Utställningen Gränstrakt utgår från Malmö Konstmuseums och Ystads konstmuseums omfattande samlingar av skånska landskapsmålningar från perioden 1850–1950. På båda museerna visas äldre måleri i dialog med samtida verk. Gränstrakt är alltså en utställning som visas på två platser. Utställningarna visas 18 maj 2024 — 3 november 2024.

Om utställningen: Gränstrakt

På Malmö Konstmuseum fokuserar utställningen på åren mellan 1850 och 1915, då urbaniseringen och industrialiseringen tar fart i Sverige och allt fler lämnar landsbygden för ett liv i de växande städerna.

 

Gustav Carleman Slttlandskap med kvarn 1890tal Foto Malm Konstmuseum Helene Toresdotter

Gustav Carleman, Slättlandskap med kvarn, 1890tal, Foto Malmö Konstmuseum Helene Toresdotter


Relaterade Länkar

Läs mer

Landsbygden och skildringar av den blir en projektionsyta för det oföränderliga och trygga i en oviss tid. Moderniseringen innebär också att ett nationsmedvetande formas. Folket skulle enas under en gemensam idé om svenskhet och konstnärliga skildringar av Sveriges landskap används som verktyg i processen. Men vissa landskap och motiv anses inte tillräckligt ”svenska” för att passa in – däribland den skånska slätten. I Skåne växer däremot en stark lokalpatriotism fram, som bland annat stärks genom landskapsmåleriet, museernas samlande och utställningsverksamhet.

— Både vi och Ystads konstmuseum har samlingar med flera framstående landskapsmålare och tidigare okänt material som vi nu visar för första gången. Genom att låta samlingarna komplettera varandra kan vi ge nya infallsvinklar på gränslandet Skåne och erbjuda en helt unik utställning, som ser landskapet och dess betydelse bortom det ofta vackra skildringarna, säger Kirse Junge-Stevnsborg, chef för Malmö Konstmuseum

Gustaf Rydberg Motiv frn Kvlinge Kvlinge grustag Foto Johanna Rylander

Gustaf Rydberg, Motiv från Kävlinge, Kävlinge grustag. Foto Johanna Rylander
Adress/hitta hit: Malmöhusvägen 6
Telefon: 040-34 10 00
E-Post: malmokonstmuseum@malmo.se
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettider


Källa: Malmö Konstmuseum