Malmö Konsthall - Utställning - Koo Jeong A

20210626 LUMA OPENING 011685VICTOR&SIMON VICTOR PICON


Sommarens utställning på Malmö Konsthall, EHM [Event Horizon Malmö], består av OooOoO Malmö (2024): en skatebar skulptur helt konstruerad i trä. Den koreanska konstnären Koo Jeong A, som representerar Sydkorea på årets Venedigbiennal, har arbetat utifrån konsthallens karakteristiska utställningsrum med sin stjärnformade skulptur som kilas fast mellan byggnadens bärande pelarfunktioner. Utställningen öppnar den 1 juni 2024 och pågår till den 25 augusti 2024. 

Om utställningen: EHM [Event Horizon Malmö]

Malmö Konsthall har skapat utställningen utifrån arkitekten Klas Anshelms vision om att använda rummet och arkitekturen som en spelplan för konstnärliga experiment. Det är också en inbjudan till Malmös unika skatecommunity, som under sommarhalvåret samlas ute på konsthallstorget. 

Relaterade länkar

Läs mer

– Dörren till konsthallen utgör en gräns som vi som institution har som uppgift att utmana. Konsthallstorget utgör en samlingsplats för Malmö skejtare och energin på torget är okonstlad och improviserad. Jag har funderat på hur den energin kan fortplanta sig i utställningsrummet, säger konsthallschef Mats Stjernstedt.

Resultatet blir utställningen EHM [Event Horizon Malmö] som öppnar den 1 juni. Platsen och rummet fungerar ofta som utgångspunkt i Koo Jeong A:s arbete. Verket OooOoO Malmö är en unik och lekfull transformation av konsthallens utställningsrum. Koo Jeong A arbetar utifrån idéer om immaterialism, ändlöshet och levitation, som i utställningen EHM [Event Horizon Malmö] översätts till en skatebar skulptur. 

Koo Jeong A Resonance 2020 Courtesy konstnren  PKM Gallery

Koo Jeong A, ”Resonance”, 2020. Courtesy konstnären & PKM Gallery. 


Hen arbetar ofta i det offentliga rummet och har tidigare skapat snarlika skulpturer som interagerar med skatecommunityn i bland annat Vassiviere (Frankrike), Milano (Italien) och Uiwang-si (Sydkorea). Relaterade verk kommer i år även att uppföras på Neue Nationalgalerie, Berlin, och i Tuilerierna, Paris.

– Publiken har en viktig roll i min praktik. På OooOoO Malmö kan de åka skateboard, promenera och röra sig genom skulpturen, men verket vill också tränga igenom bortom den direkta upplevelsen. Jag är intresserad av hur konst kan påverka och förhöja vår upplevelse av världen och leda oss mot en mer extatisk syn på verkligheten, säger Koo Jeong A.

På Malmö Konsthall kompletteras skulpturen av teckningar i uppförstorad skala utförda direkt på konsthallens väggar. På så sätt representerar utställningens verk fyra dimensioner – från endimensionella teckningar till den tredimensionella skulpturen till det som konstnären kallar den fjärde dimensionen bortom det rumsliga: tid, rörelse och gravitation. 

Koo Jeong A arbetar ofta med subtila förändringar i rumsliga och materiella kvaliteter, med förmågan att omgestalta arkitektoniska utrymmen genom olika tekniker som skulptur, måleri, film, animation, ljud och doft. Verken ger intryck av att befinna sig i en ström av kontinuerlig transformation och utforskar hur sinnena formas av rummet vi befinner oss i.
Adress/Hitta hit: S:t Johannesgatan 7, 205 80 Malmö
Telefon: 040-34 60 00
E-Post: info.konsthall@malmo.se
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettider


Källa: Malmö Konsthall