Kalmar Konstmuseum - Utställning - Utgångspunkt samlingen – Var börjar berättelsen?

Kalmar Konstmuseum. Foto: Åke E:son Lindman


Utgångspunkt samlingen – Var börjar berättelsen? är den bredaste presentationen av museets samling sedan Drömmen om samlingen som visades 2016 och presenterar ett 50-tal olika konstnärer och cirka 90 enskilda verk. Tidsomfånget sträcker sig från Andreas Fornanders Självporträtt från 1865 till ett av de senast daterade verken som förvärvats, filmen Sylwan från 2022 av Salad Hilowle. Utställningen visas 25 maj 2024 - 3 november 2024.


Om utställningen: Utgångspunkt samlingen – Var börjar berättelsen?

Utställningen är en fri fortsättning på projektet Samlingar och samlande som pågått bakom och framför kulisserna på Kalmar konstmuseum sedan hösten 2020. Två utställningar har gjorts, Bäste Broder 2020 och Ta plats 2021. Den första fokuserade på att ge tillbakablickar på museets och Kalmar konstförenings historia från 1917 och framåt, med hjälp av bland annat brevkorrespondens och utställningskataloger från arkivet. Utställningen året därpå visade några nyförvärv och vi fortsatte att berätta om samlandets betydelse och olika vägar in i en samling.Kristina Müntzing, Ny svenskar, skulpturgrupp i blandat material, inköp 2006, KKM 20128.


Relaterade Länkar

Läs mer

Nu tas trådarna upp igen, men utställningen förhåller sig samtidigt fritt till nya teman. Utvalda mikrohistorier som kan handla om enskilda konstnärsöden eller verk som väcker extra nyfikenhet synliggörs. Teman som diskuteras eller sätts i rörelse handlar om människans förhållande till tid, perspektiv på andlighet och även själva görandets praktik.

Tyra Lundgren, Linjefågel för Arabia, från Designarkivet. 


Vi får ta del av ett personligt urval gjort av keramikern och skulptören Anabelí D González samt konsthistoriker och curator Sara Hemmingsson. Under ett års tid har de fört samtal om bland annat historieskrivning och skapandeprocesser, fördjupat sig i olika konstnärskap och enskilda verk samt undersökt vad en samling är och kan vara. 

De har utforskat historiska perspektivskiften och tittat på berättelser som finns bevarade i form av verk, brev och skissböcker. De har letat upp verk som hakar i varandra men framför allt prövat nya kombinationer. Metoden de har utgått ifrån handlar om att vara tålmodig och att se på det välkända som om det vore allra första gången.
Adress/Hitta hit: Stadsparken 392 33 Kalmar
Telefon: 0480-42 62 82
E-Post: info@kalmarkonstmuseum.se
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettider


Källa: Kalmar Konstmuseum