Hallwylska museet - Utställning - Lim-Johan

Fotograf: Helena Bonnevier /SHM


Den 22 mars 2024 öppnar utställningen Lim-Johan och den utomordentliga ärligheten på Hallwylska museet. Konstnären Johan Erik Olsson (1865–1944), mer känd som Lim-Johan, räknas som en av våra främsta naivistiska konstnärer. Utställningen visas 22 mars - 12 januari 2025.

Om utställningen: Lim-Johan och den utomordentliga ärligheten 

Lim-Johan får sitt stora genombrott först fyra år efter sin död, då hans konst visas publikt 1948. Det äkt-naiva uttrycket ses som något genuint och oförvanskat i en alltmer konstruerad värld. I utställningen får besökaren ta del av Lim-Johans måleri, träsnideri och fotografi.

Relaterade länkar

Läs mer

Redan som ung gör Lim-Johan omtalade träsniderier, strax börjar han även att måla. Efter att hans psykiska hälsa försämrats i trettioårsåldern är han under åtta år intagen på Upsala Asyl. Från den perioden finns en del träsniderier bevarade, som en liten liggande hund som visas i utställningen. Han var en sann djurälskare och hans konstverk har ofta djur till motiv. Med hjälp från grannen Fredrik Björn i Mackskalen blev Lim-Johan till slut utskriven från hospitalet och fick återvända till hembygden.

Svarta stjärnor Fotograf: Helena Bonnevier /SHM

Den första tiden efter hemkomsten flyttar han runt och bor och arbetar på olika gårdar. Efter en tid får han en bit mark och kan bygga sig en egen stuga. Där lever han till slutet av sitt liv. Trots sitt emellanåt förmörkade sinne drömmer han om en stuga med tinnar och torn och önskar att stugan ska vara vridbar och flytta sig efter solen. Det var i denna stuga han gjorde flera av de målningar som visas i utställningen. I Lim-Johans målningar får vi ta del av hans inre drömvärld. Konstnären

Sara-Vide Ericson säger i filmen till utställningen. ”Det som är så vackert med hans konst, är att det är som att gå till havet. Havet är ingenting mer än havet och det är så otroligt nog.”

Ofta anlitad fotograf

Med tiden kom Lim-Johan i allt större utsträckning att ägna sig åt fotograferande. Tack vare det har trakterna kring Edsbyn en skatt, mer än tusen glasnegativ finns bevarade efter honom. En del fotografier har blivit retuscherade. Lim-Johan strök över det han ogillade, lade till och förskönade där han tyckte det behövdes. Han var en anlitad fotograf och sålde fotografierna, till skillnad från målningarna. Dem gav han bort till grannar, och sa då ofta om de färdiga verken: ”Bara skit, sätt na på huse!” Följaktligen hade många sina målningar på utedasset.

Fotograf Lim Johan

Med vattenklosettens intåg försvann tavlorna i takt med att uthusen revs. Den senaste upptäckta målningen av Lim-Johan ”Älg och stövare” hittades i trossbottnen på en gård utanför Edsbyn då gården renoverades. Målningen såldes på Bukowskis 2016 för 500 000 kr. Totalt finns idag 29 kända målningar bevarade.

Hallwylska museet har tack vare generösa inlån från Edsbyns museum, Länsmuseet Gävleborg, Moderna museet och en del privata inlån kunnat möjliggöra utställningen. 18 målningar visas tillsammans med tio arbeten i trä, åtta glasnegativ samt fotografier och personliga föremål.

Tider: 22 mars - 12 januari 2025Adress/Hitta hit: Hamngatan 4 111 47 Stockholm
Telefon: 08-402 30 99
E-Post: bokning@hallwylskamuseet.se
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettider


Källa: Hallwylska museet