Hallwylska museet - Utställning - Lim-Johan

Fotograf: Helena Bonnevier /SHM


Den 22 mars 2024 öppnar utställningen Lim-Johan och den utomordentliga ärligheten på Hallwylska museet. Konstnären Johan Erik Olsson (1865–1944), mer känd som Lim-Johan, räknas som en av våra främsta naivistiska konstnärer. Utställningen visas 22 mars - 12 januari 2025.

Om utställningen: Lim-Johan och den utomordentliga ärligheten 

Lim-Johan får sitt stora genombrott först fyra år efter sin död, då hans konst visas publikt 1948. Det äkt-naiva uttrycket ses som något genuint och oförvanskat i en alltmer konstruerad värld. I utställningen får besökaren ta del av Lim-Johans måleri, träsnideri och fotografi.

Relaterade länkar

Läs mer

Redan som ung gör Lim-Johan omtalade träsniderier, strax börjar han även att måla. Efter att hans psykiska hälsa försämrats i trettioårsåldern är han under åtta år intagen på Upsala Asyl. Från den perioden finns en del träsniderier bevarade, som en liten liggande hund som visas i utställningen. Han var en sann djurälskare och hans konstverk har ofta djur till motiv. Med hjälp från grannen Fredrik Björn i Mackskalen blev Lim-Johan till slut utskriven från hospitalet och fick återvända till hembygden.

Svarta stjärnor Fotograf: Helena Bonnevier /SHM
Tider: 22 mars - 12 januari 2025Adress/Hitta hit: Hamngatan 4 111 47 Stockholm
Telefon: 08-402 30 99
E-Post: bokning@hallwylskamuseet.se
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettider


Källa: Hallwylska museet