Forum för levande historia - Utställning - Propaganda – risk för påverkan

Dagligen översköljs vi av information från olika avsändare som försöker påverka våra tankar och beteenden. Hur gör vi för att sortera bland alla budskap och öva upp vårt kritiska tänkande? Ett sätt är att besöka Forum för levande historias utställning ”Propaganda – risk för påverkan” som öppnar i Stockholm nästa vecka. Utställningen visas 14 september 2023 och visas under hela 2024.

Om utställningen: Propaganda – risk för påverkan

Forum för levande historias utställning sätter fokus på kritiskt tänkande, propaganda och påverkan ur ett historiskt och nutida perspektiv. Bland annat får besökare ta del av hur föreställningen om det "goda samhället" lyftes fram i den nazityska och sovjetiska propagandan under 1930- och 1940-talet. Utställningen tar också upp vad som styr medieflödet i dag och hur mottagliga vi är för olika typer av propaganda och påverkan.

Relaterade länkar

Läs mer

Syftet med utställningen är att stärka besökarna i sin vilja och förmåga att stå upp för alla människors lika värde genom att kritiskt granska och ifrågasätta budskap i sin vardag, särskilt de som förstärker motsättningar, fördomar och hat.

– I dagens samhälle tar de flesta av oss del av mängder av information, inte minst på nätet. Men det är inte alltid så lätt att sålla i vad som är vad, vem avsändaren är och vad som är syftet med informationen. I utställningen Propaganda uppmuntrar vi därför våra besökare att reflektera över och ifrågasätta de olika budskap som de möter i sin vardag, säger överintendent Petra Mårselius.

Främsta målgrupp är elever i årskurs 7–9 och gymnasiet som ges möjlighet att ta del av pedagogledda workshopar. Stärkandet av elevernas källkritiska förmågor är tydligt kopplat till kurs- och läroplaner på högstadiet och gymnasiet. Utställningen vänder sig också till allmänheten.

Propaganda 2

Foto från utställningen Propaganda på Forum för levande historia 2023 


Utställningen har tidigare visats, men nu renoverats och uppdaterats eftersom efterfrågan på temat propaganda har varit så stort bland lärare.

"Propaganda - risk för påverkan" öppnar 14 september 2023 och visas under hela 2024. Därefter planeras en turné i landet.

Plats: Forum for levande historia, Stora Nygatan 10-12, Gamla stan i StockholmKälla: Forum för levande historia