Etnografiska Museet

Etnografiska museet. Foto: Åke E:son Lindman
Adress/Hitta hit: Djurgårdsbrunnsvägen 34, Stockholm
Telefon: 010-456 12 00
E-Post: info@etnografiskamuseet.se
Till Hemsida
Öppettider: Se hemsidanEtnografiska museet ligger på Norra Djurgården i Stockholm. De etnografiska samlingarna flyttades hit på 1930-talet och inrymdes från början i det nedlagda Livregementets lokaler. På 1970-talet uppfyllde de ombyggda kasernerna inte längre de behov som verksamheten krävde och ersattes därför med den nuvarande byggnaden. Museet uppfördes 1976-1978 efter ritningar av arkitekterna Jan Gezelius och Gunnar Mattsson.


Källa: Etnografiska Museet