Ekonomiska museet – Utställning - Pengar

Fotograf: Daniel Gustafsson, Ekonomiska museet/SHM
Den 1 juni 2024 öppnar Ekonomiska museet – Kungliga myntkabinettet två utställningar som handlar om pengar och ekonomi, genom historien och idag.

– Äntligen kan alla få se våra fantastiska samlingar och samtidigt gå på upptäcktsfärd i pengarnas spännande värld, säger museichef Cecilia von Heijne.


Om utställningen: Pengar

I utställningen PENGAR!  får besökarna följa med på en vandring genom Sveriges historia och upptäcka hur pengar och ekonomi har förändrat samhället och människors liv.

Relaterade länkar:

Pengar är närvarande i en stor del av våra liv även om vi inte alltid tänker på det. Vi hoppas att besökarna ska lämna museet med nya tankar om pengarnas roll i samhället och i historien, säger museichef Cecilia von Heijne.

Läs mer

Bland de 3000 föremålen som visas finns Sveriges första mynt, världens största mynt, de första banksedlarna och en bitcoinautomat. Här finns ett brett urval av föremål som berättar om ekonomi och handel. Besökarna kommer bland annat kunna se spännande skattfynd som Loheskatten, aktiebrev från Ostindiska kompaniet och ransoneringskort från andra världskriget.

Ransoneringskort-Ekonomiska museet-Foto Jens Mohr

I utställningen finns flera interaktiva delar, spel och taktila kopior av utvalda föremål. Besökarna kommer bland annat att få prova att lyfta en kopia av världens största mynt och göra en arbetsintervju för att se vilket jobb de skulle ha fått om de levt på 1800-talet. I det digitala spelet The Money Matrix är utmaningen att avslöja de hemliga agenterna som gömmer sig i olika historiska tidsperioder.


Fotograf: Daniel Gustafsson, Ekonomiska museet/SHM


Den andra utställningen Ekonomilabbet handlar om vardagsekonomi och hur pengar fungerar i det dagliga livet. Här finns dilemmafrågor och interaktiva stationer där besökarna får tänka till och göra olika val kring konsumtion, sparande och vad skatten ska gå till. Utställningen är utformad för att passa skolelever på högstadiet och gymnasiet, men alla är välkomna. Ekonomilabbet är också en bra plats för föräldrar och barn som vill utforska ekonomi tillsammans.


Båda utställningarna är formgivna av Ralph Appelbaum Associates (RAA) som skapat utställningsdesign till många museer runt om i världen.

– Vår design bygger på interaktivitet. Vi vill få besökarna att se sig som delaktiga i formandet av Sveriges ekonomi och internationella handel. Den nya utställningskonceptet ger besökarna möjlighet att upptäcka att de kan påverka samhället, tillsammans med andra, säger Tim Ventimiglia, Creative Director på Ralph Appelbaum Associates.
Adress/Hitta hit: Narvavägen 13-17, 114 84 Stockholm
Telefon:  08-519 556 00 
E-post: info@ekonomiskamuseet.se
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettider
Ekonomiska museet – Kungliga myntkabinettet är en plats för ekonomiskt lärande. Genom utställningar, föreläsningar och andra aktiviteter vill museet inspirera och väcka nyfikenhet om ekonomins roll i historien och i våra liv dag. 

Med anor från 1572 är museet ett av Sveriges äldsta museer och i samlingarna finns omkring 650 000 föremål – mynt, sedlar, medaljer, aktiebrev och andra föremål som berättar om ekonomi och handel, historia och kultur. Ekonomiska museet ingår i Statens historiska museer och delar byggnad med Historiska museet.Källa: Ekonomiska museet – Kungliga myntkabinettet