Borås Museum

Borås Museum. Foto: Borås Museum
Adress/Hitta hit: Ramnaparken, Parkgatan 29, 504 39 Borås
Telefon: 033 35 85 80
E-Post: borasmuseum@boras.se
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettider


Borås Museum med friluftsmuseet i Ramnaparken utgör en mångfacetterad upplevelsemiljö med ett spännande samspel mellan park, byggnader och museum. Museet ligger på Parkgatan 29 i Borås det länkar samman dåtidens teknik med samtidens och framtidens teknik. 

Museet har bland annat 15 historiska byggnader alla är öppna specifika tider för besökare och guidade turer. Parken innehåller dessutom historiska rekonstruktioner av exempelvis gravrösen och labyrinter.

Fasta utställningar är exempelvis. Den gåtfulla kvinnan från Dannike och Liv, lust och längtan - en historisk resa genom tid och rum.


Källa: Borås Museum