Örebro konsthall - Utställning - Alex Rosa, Conny Karlsson Lundgren, A. Karlsson Rixon

Konstenheten i Örebro kommun har den stora glädjen att bjuda in till en gemensam pressvisning av OpenArt och Örebro konsthalls utställning In the power of our unexpressed or unrecognized feelings som är en del av OpenArt 2024. Medverkar gör producent och koordinator från OpenArt och Örebro konsthalls intendent.


En glänta med en bäck och pinnar, en aktstudie av den nakna människokroppen och en resejournal från södra Frankrike, skriven av fyra unga män från föreningen Röda Bögar. Bortom den urbana staden, finns queera liv i rurala miljöer och bygder som i mindre städer och samhällen.


Hger Detalj ur konstverket Pinnarna Eller va de verkligen Pinndjur vi sg av Alex Rosa Vnster Konstverket Hope av DAKU Pressbilder

Höger: Detalj ur konstverket "Pinnarna! Eller va de verkligen Pinndjur vi såg?" av Alex Rosa. Vänster: Konstverket Hope av DAKU. Pressbilder.

Adress/Hitta hit:
Kulturkvarteret, Nygatan 7, 702 11 Örebro
Telefon: 019-21 49 00
E-Post: konsthallen@orebro.se
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettider


Källa: Örebro Konsthall