Ystads Konstmuseum - Utställning - Det är verklighet

Utställningen ”DET är verkligheten…” är skapad av bild- och formelever i årskurs 2 på Ystad Gymnasium. Utställningen utgår dels från tankar om och upplevelser av vad ett landskap är, kan vara och har varit, och dels från Ystads konstmuseums aktuella utställning ”Gränstrakt”.

Eleverna presenterar arbeten i olika tekniker och material som de har arbetat med under vårterminen. Bland annat så möter besökaren ett hjortkranium, skräp från turister, ett träd i papier maché, en hyllning till resandet med buss, en akvarell målad av havsvatten, poetiska reflektioner av vad en plats är, keramik, barndomsminnen och konsekvenserna av klimatförändringarna.


Konst av elev Emily Wistrand
Bild: Emily Wistrand ”Barndomsminne”, akryl på duk
Adress/Hitta hit: St Knuts torg 271 80 Ystad
Telefon: +46 (0)411-577285
E-Post: konstmuseet@ystad.se
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettider


Källa: Ystads Konstmuseum