Wanås Konst - Carola Grahn - Trädgränsen

Konstnären Carola Grahn är aktuell på Wanås Konst 2023. Foto: Marcus Stenberg


Sommaren 2023 presenterar Wanås Konst Trädgränsen av Carola Grahn. I en omfattande utställning med flera nyproducerade, storskaliga och finurliga skulpturer får vi möta Grahns konstnärskap som tar avstamp i en samisk världsbild och berör frågor om människans relation till, och föreställningar om både samhälle och natur. 

Om utställningen: Trädgränsen

I utställningen med Carola Grahn möter vi en maskin som jojkar i skogen, ett tio meter högt uppblåsbart (heligt) fjäll framför slottet, en skulptur som refererar både en offerplats och den högste samiska guden och en minimalistisk skulptur som består av 81 (!) kubikmeter timmer placerad framför entrén. Både i verken, och på platsen Wanås, möts skogsbruket– användningen av skogen som råvaruresurs – skulpturparken, en skog designad av och för människan och konsten – och drömmen om att stå i kontakt med den besjälade skogen.  

Jag är intresserad av att se djupare i vad den samiska kosmologin kan spela för roll i ett gemensamt sökande efter ett mer hållbart samhällsbygge och levnadssätt. Är det möjligt att tänka sig en besjälad natur och vad skulle det i så fall innebära för vår moderna livsstil? - Carola Grahn.

Idag har många av oss en kluven relation till skogen och naturen, vi beundrar den, romantiserar den, längtar till den, samtidigt som vi skövlar och konsumerar den. I samisk mytologi finns gudar och anhöriga i grenverk, djur, sjöar och himlavalv. Ingen äger naturen och människan måste tacka för det den tar och leva som jämlik med allt annat i den. 

Grahn erbjuder inga enkla lösningar för hur detta kan översättas till samtidens levnadssätt. Hennes konstverk uppmuntrar snarare till nyfiken och kritisk reflektion över vår relation till, och bruk av, natur genom att lyfta olika perspektiv. Verken tycks vilja visa på skogens gudomliga magi och människans tillkortakommanden. 

Under arbetet med utställningen har Grahn lärt känna platsen Wanås, mött de som arbetar med hållbart skogsbruk och jakt samtidigt lärt känna ek, bok, ask, vildsvin och rådjur. I flera av verken används material från Wanås Gods skogar. Under utställningen pausas deras kretslopp för att för ett ögonblick vara en del i konstverk för att sedan efter utställningen gå tillbaka in i godsets kretslopp.

Precis som Grahns verk, öppnar utställningens titel Trädgränsen för flera olika tolkningar, både som den faktiska trädgränsen mellan trädbeväxt mark och kalfjäll – en naturlig del i landskap med höga berg och djupa dalar, och som gränsen mellan barrskog och lövskog som skär genom Wanås Gods. Men nog är det snarast gränsen mellan människa och träd som Grahn åsyftar, samt det mer poetiskt flytande gränslandet mellan alla de olika betydelser som Grahn aktiverar med sina verk.

Om konstnären:  Carola Grahn 

Carola Grahn (f. 1982 Jokkmokk, Sápmi, verksam i Malmö) arbetar konceptuellt i en rad olika medium där hon på ett lekfullt sätt, ofta med spår av mörk humor och referenser till populärkultur och samisk tradition, utmanar stereotyper, maktstrukturer och sociala konstruktioner. Grahn tog examen från Kungliga Konsthögskolan 2013. Hon har under de senaste åren haft en omfattande nationell och internationell utställningsverksamhet och mottog 2021 Asmund och Lizzie Arles skulptörpris. Carola Grahn finns representerad i bl.a. samlingarna på Statens Konstråd, Moderna Museet och Mercedes-Benz Art Collection Berlin.

Carola Grahn - Trädgränsen

Utställningsperiod: 6 maj – 5 november, 2023. 

Vernissage

6 maj.

Curatorer

Årets utställning är curerad av Milena Høgsberg, chef och konstnärlig ledare Wanås Konst samt intendenten Malin Gustavsson.

Relaterade länkar

Fler utställningar på Wanås Konst

Övrig Information

Kontrollera alltid med hemsidan för aktuella utställningstider och öppettider


Adress/Hitta hit: Hässleholmsvägen, Vanås, 289 90 Knislinge
Telefon: 044–660 71
E-Post: info(at)wanaskonst.se
Till Hemsida
Öppettider: Se hemsida
Källa: Wanås Konst