Vänermuseet - Utställning - Mens

Vänermuseet, Foto: Västarvet


Mens ger liv och är en del av mångas vardag. Ändå kan ämnet fortfarande vara laddat, svårt att prata om, kontroversiellt och skapa mediala rubriker. I utställningen MENS! utforskas ämnet ur ett konstnärligt och historiskt perspektiv. Denna utställning berör den som har haft mens, känner någon som haft mens eller som har mens ibland, kort sagt - alla. Utställningen visas  5 mars 2024 - 31 mars 2024.  


Konstellation kvinnor och mens

Foto: Vänermuseet


Om utställningen: Mens

Ämnet är ständigt aktuellt eftersom mens fortfarande omgärdas av stigma, skam och tabu. Utställningen på Vänermuseet som öppnar den 5 mars innehåller flera element som sätter igång tankarna och öppnar för reflektion. Ett slagkraftigt inslag i utställningen är serietecknaren Liv Strömquists verk Isprinsessan i enormt format. Verket blev ikoniskt efter utställningen ”The Night garden” som visades i Slussens tunnelbanestation i Stockholm.

Relaterade Länkar
Adress/Hitta hit: Framnäsvägen 2, 531 54 Lidköping
Telefon: +46 510 77 00 95
E-Post: vanermuseet@lidkoping.se
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettider


Källa: Vänermuseet