Västerbottens Museum - Utställning - Super Sight

Tyrone Martinsson. Gullybreen. Rephoto 2022 - 1926. (beskuren)


Genom att göra nedslag vid olika tidpunkter i historien – från 1950-talets dokumentärfotografiska bilder av magnetiska fält och ljudvågor, till dagens artificiella intelligens – riktar den här utställningen uppmärksamhet mot hur teknologisk utveckling möjliggör olika sätt att närma sig verkligheten. Utställningen visas 22 oktober 2023 — 7 april 2024.

Om utställningen: Super Sight – Att se världen genom tekniken

Utställningen tar avstamp i dokumentärfotografen Berenice Abbotts bilder av vetenskapliga fenomen. Abbott drevs av en vilja att skildra och förklara sin samtid. Hon iscensatte fotografiska experiment och i de bilder som presenteras i utställningen får vi ta del av den tidens nyskapande vetenskapliga miljöer och material.

Relaterade Länkar

Läs mer

Vi förflyttar oss två decennier fram i tiden då den svenske fotografen Lennart Nilsson arbetade med sin fotografiska resa in i den mänskliga kroppen. Hans bilder var banbrytande och kom att få stort internationellt genomslag. Nilssons visionära ambition gav människor tillfälle att för första gången studera något som tidigare inte hade varit möjligt att se, som ett fosters utveckling innan födseln.

Det tvärdisciplinära forskningskollektivet Forensic Architecture representerar samtiden i utställningen. Genom att exponera brott mot mänskliga rättigheter med hjälp av nya tekniker och metoder, i en tid av ”alternativ fakta”, blir faktainsamling avgörande som ett motvapen riktat mot de osanningar som sprids.

Genom att hitta sätt att synliggöra det som inte syns är det verkligheten som står i fokus hos Abbot, Nilsson och Forensic Architecture. I utställningens ”projektrum” presenteras ett antal nutida sätt att använda sig av visuella tekniker för att skildra både det som existerar och det som med hjälp av artificiell intelligens (AI) har konstruerats digitalt. De perspektiv som introduceras i projektrummet inbjuder till en kritisk blick på några av vår tids innovativa tekniker och de bilder som skapas idag. Det som kommer i sikte är både möjligheter och dilemman som den tekniska utvecklingen medför och frågor som uppstår i dess kölvatten.

Tider: 22 oktober 2023 — 7 april 2024


Adress/Hitta hit: Helena Elisabeths väg 3, 903 42 Umeå
Telefon: 090-16 39 01
E-Post: receptionen@vbm.se
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettider
Källa: Västerbottens Museum