Västerbottens Museum - Och nåden är utan slut - I väntan på himmelriket

Besökarna möter bilder på människor med en djup religiös övertygelse och får ta del av livet och miljöerna runt omkring. Även om Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder så har vi en lång historia av religiöst liv. Många av samhällets värderingar, kulturella yttringar och moralfrågor har sin grund i kristendomen. Det är viktig kunskap, både när en vill analysera, ifrågasätta och förstå vårt samhälle, menar Alexandra A. Ellis. Om utställningarna

Om utställningen: Och nåden är utan slut

Det religiösa livets människor och miljöer var ett centralt ämne för Sune Jonsson. Intresset för väckelserörelsen visade sig redan i debutboken Byn med det blå huset och kom senare att fördjupas och ägnas långa projekt. Dokumentationerna vittnar om en ihärdighet som ofta kännetecknar Sune Jonssons arbete.

Om utställningen: I väntan på himmelriket

Nina Varumo utforskar den tornedalska Laestadianismen och dess djupa historiska rötter, men framför allt synliggör projektet en samtida, levande väckelserörelse och människorna inom den. Den egna familjens anknytning till rörelsen bidrar till Varumos mångbottnade berättelse, och sett mot dagens profana samhälle, där sökandet efter en djupare mening ofta tar sig helt andra uttryck, blir arbetet mycket tankeväckande.

Väckelserörelsen intresserar mig för sin dubbelhet, att leva efter stränga regler och i många sammanhang vara restriktiv inför att visa känslor i vardagen men inför Gud låta allting flöda. Hur det är att leva i en stark gemenskap präglad av medvetenheten kring synden och centreringen kring sin frälsare och hur det påverkar deras liv, för de som har fötts i barnatro och för de som anslutit sig rörelsen i vuxen ålder, berättar Nina Varumo

Varumo intresserar sig för sammanhang – både dess närvaro och frånvaro. Ämnen som relationer, familj, identitet och tro är återkommande teman i hennes arbeten. I väntan på himmelriket är en berättelse om en församling, om prövningar i den begränsade tiden på jorden där belöningen efter livets slut är att få kliva in i den himmelska evigheten.

Att fotografera dokumentära projekt är som att öppna fönster till andra världar som få har tillgång till. Jag hoppas att besökarna ska känna så, känslan av att ha fått ta del av någon annans vardag och liv och känna sig rikare när de går därifrån, säger Nina Varumo

Alexandra A. Ellis, curator SJCD, ser fram emot att ställa ut Nina Varumos verk. Det är viktigt att känna till sin historia för att lättare förstå sin samtid. Även om Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder så har vi en lång historia av religiöst liv, många av samhällets värderingar, kulturella yttringar och moralfrågor har sin grund i kristendomen. Det är viktig kunskap, både när en vill analysera, ifrågasätta och förstå vårt samhälle.

Jag tänker att den snabba sekulariseringen har skapat ett tomrum som delvis kan vara svårt att fylla, men som också möjliggör en alternativ livsåskådning och större frihet. Diskussioner kring religion och tro är ofta polariserade, något jag vill undvika i utställningen. Det handlar om respekt för människan, samtidigt som det ska finnas utrymme för att ifrågasätta och problematisera, menar Alexandra A. Ellis.

Vernissage 22 april

Lördag 22 april klockan 14.00 hålls dubbelvernissage för utställningarna. Det bjuds på snittar och dryck, samt musik av Vera Vinter. Alexandra A. Ellis inleder invigningen och därefter talar fotograf Nina Varumo och författare Mikael Niemi.


Relaterade Länkar

Fler utställningar från Västerbottens Museum

Övrig Information

Kontrollera alltid med hemsidan för aktuella utställningstider och öppettider


Adress/Hitta hit: Helena Elisabeths väg 3, 903 42 Umeå
Telefon: 090-16 39 01
E-Post: receptionen@vbm.se
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettider
Källa: Västerbottens Museum