Västerbottens Museum - Hur många träd finns det i skogen?

Med material från skogen, fotografier, film och föremål ger utställningen Hur många träd finns det i skogen? insikter om den stora kunskapsinsamling som pågått i vår närhet i hundra år.

Om utställningen: Hur många träd finns det i skogen?

Bekanta dig med olika träslag, mät ett träd och se en nästan 10 000-årig tall. Inramat av skogsmotiv ur museets konstsamling, kan du här ta del av upplevelser och fakta om skogen och dess betydelse förr och nu samt vägval inför framtiden. Aldrig tidigare visade verk av Helge Lindén kommer att visas i utställningen.

År 1923 anlades tre försöksparker, varav en utanför Vindeln här i Västerbotten. I långsiktiga försök på ytor ute skogen kunde nu olika metoder testas. Samtidigt fick Riksskogstaxeringen i uppdrag att inventera landets skogar: Hur mår dem och hur många träd finns det egentligen i skogen? Hundra år senare pågår fortfarande skogliga försök och inventeringar. De har genererat en skog av data, möjlig (och viktig!) att analysera. Idag är frågeställningarna mycket bredare, där klimatet och biologisk mångfald är högaktuella områden.

Hur mnga trd finns det i skogen_jpgStämplingslag väster om Maltträsk 1923. J F Renberg/Västerbottens museum

Med material från skogen, fotografier, film och föremål ger utställningen Hur många träd finns det i skogen? insikter om den stora kunskapsinsamling som pågått i vår närhet i hundra år. Bekanta dig med olika träslag, mät ett träd och se en nästan 10 000-årig tall. Inramat av skogsmotiv ur museets konstsamling kan du här ta del av upplevelser och fakta om skogen – dess betydelse förr och nu samt vägval inför framtiden

Skogen är en het fråga, som vi genom utställningen öppnar ett fönster till. Vi anlägger bland annat ett flertusenårigt perspektiv på människans användning av skog och berättar om olika trädslags egenskaper. I utställningen får man dessutom möjlighet att undersöka ett träd, se spåren i skogen av de människor som använt den, känna lukten av tjära och höra historien om Ruth och Erik som möttes i skogen.
– Irene Gustavsson, utställningsproducent. 

Lördag 4 mars hålls vernissage av utställningen. Då finns det möjlighet att lyssna till bland annat länsrådet Lars Lustig och dekanen vid fakulteten för skogsvetenskap, Göran Eriksson. Barn med vuxna kan prova på att tälja tillsammans med slöjdarna Ola Ling och Daniel Lundberg, eller varför inte fota sig själva som skogsinventerare på 1920-talet!

Utställningen i samarbete med Västerbottens museum hoppas vi ska ge allmänheten en inblick i riksskogstaxeringen och försöksparkerna – två storskaliga nationella projekt, vad skogen tidigare användes till och hur vägvalen för framtiden ser ut. Förhoppningen är att utställningen ska kunna ge svar på några viktiga skogsfrågor men även ge vägledning till var mer fakta kan hittas för den som vill gräva djupare
– Charlotta Erefur, föreståndare, Enheten för Skoglig Fältforskning, SLU & Jonas Fridman, forskningsledare, SLU

Relaterade Länkar

Fler utställningar från Västerbottens Museum

Övrig Information

Kontrollera alltid med hemsidan för aktuella utställningstider och öppettider


Adress/Hitta hit: Helena Elisabeths väg 3, 903 42 Umeå
Telefon: 090-16 39 01
E-Post: receptionen@vbm.se
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettider
Källa: Västerbottens Museum