Värmlands Museum - Utställning - Hashem Shakeri

Foto: Hashem Shakeri


Iransk fotograf i utställning på Värmlands Museum. När det rapporteras om Iran i svensk media nämns ofta fängslade svenskar, regimens stöd till Hamas eller leveranser av drönare till Ryssland. Under senare tid har även befolkningens och framför allt kvinnors kamp för frihet och rättvisa varit högst aktuell. Utställningen visas 9 februari 2024 - 25 augusti 2024.

Om utställningen: Strangers to ourselves

Men vilka bilder når oss? Och hur ser vardagen ut i detta vidsträckta land där sharialagar utgör grunden för rättssystemet? Vilka bilder får vi se från platser där staten regelbundet kränker människors rättigheter, fängslar och avrättar på oklara grunder? Vilka är kvinnorna som trotsar förtryck och dödligt hot?

Den iranska fotografen Hashem Shakeri arbetar med visuellt berättande som ger oss en unik inblick i den iranska vardagen. Här får vi möta kvinnorna bakom kampen ”Kvinna, liv, frihet”. Precis som hela vår planet är Iran också drabbat av klimatförändringar. Shakeri skildrar hur befolkningen påverkas av att leva i ett sterilt uttorkat landskap. 


HM14

Foto: Hashem Shakeri

När den styrande regimen planerar och bygger nya städer i ett land påverkat av sanktioner och misskötsel blir resultatet halvfärdiga städer med avsaknad av grundläggande samhällsfunktioner. Chansen att hitta en bostad som kan ge barnen en trygg uppväxt är minimal.

Relaterade Länkar

Läs mer

Hashem Shakeri är konstnär, fotograf och filmare mestadels verksam i Iran och Afghanistan. Med sitt visuella berättande utforskar han skärningspunkten mellan identitet, exil och sociala utmaningar.

- Vi får möta människor på deras villkor i en samtida dokumentär berättelse på högsta internationella nivå, fotografier som värmer, skrämmer och fascinerar, säger Lars Sjöqvist, fotograf på Värmlands Museum.

  Som fotograf utforskar Hashem Shakeri skärningspunkten mellan identitet, exil och sociala utmaningar. Genom fotografi och film vill han uppmärksamma dolda mellanmänskliga berättelser och ifrågasätta givna narrativ för att belysa komplexiteten och nyanserna i vad det är att vara människa.


  HM8

  Foto: Hashem Shakeri

  En angelägen fråga är hur klimatkatastrofer, politiska och sociala omvälvningar påverkar både individer och samhället i Iran. I sina verk undersöker Shakeri ofta konsekvenser av tvångsförflyttning och utanförskap, och skildrar därigenom upplevelser hos dem som marginaliserats eller glömts bort.

  Om Konstnären: Hashem Shakeri 

  Hashem Shakeri har fått många utmärkelser och visats internationellt på museer, festivaler och biennaler, som Leica Museum, Foam Museum, Arp Museum, ICP Museum, Maxxi Museum, Rencontres d’Arles, Paris Photo Art Fair, Visa pour l’image och många fler. Hans arbeten har presenterats i publikationer världen över, till exempel i The New Yorker, Sunday Times, The Times, British Journal of Photography, New York Times, Aperture, The Guardian, Der Spiegel, Die Zeit, Le Monde, Paris Match och, National Geographic.
  Adress/Hitta hit: Sandgrundsudden, Karlstad
  Telefon: 054-701 19 00
  E-Post: museet@varmlandsmuseum.se
  Till Hemsida
  Se hemsidan för öppettider


  Källa: Värmlands Museum