Värmlands Museum

Foto: Värmlands MuseumAdress/Hitta hit: Sandgrundsudden, Karlstad
Telefon: 054-701 19 00
E-Post: museet@varmlandsmuseum.se
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettider

Värmlands Museum är ett av Sveriges mest välbesökta länsmuseer med mer än 200 000 besökare per år och flertal utställningar. Museet vill visa och förmedla kulturhistoria och konst som ger nya upplevelser och insikter om vad det är att vara människa – belysa samtidsfrågor, väcka nyfikenhet och ge ett vidgat perspektiv på samhällsutvecklingen.
Värmlands Museum är en öppen arena för reflektion, kunskap, möten och samtal, dit alla kan komma för att bli inspirerade. 

Museet arbetar genom olika typer av kanaler, såväl fysiska som digitala, exempelvis: Tio mobila guider till de fyra besöksmålen och andra kulturhistoriskt intressanta platser i Värmland. Genom en mobil guide kan besökaren få ut mer av sin upplevelse och lära sig mer om platsen, i sin egen takt.

Relaterade Länkar

Fler utställningar från Värmlands Museum


Källa: Värmlands Museum