Vänersborgs Konsthall - Urval av utställningar

Foto: Vänersborgs Konsthall

Lördag 16 september 2023 hålls vernissage för utställningen Goodscape med konstnären Yll Xhaferi från Kosovo på Vänersborgs konsthall.

Om utställningen: Goodscape

I utställningen Goodscape visar Yll Xhaferi verk som inspirerats från hans barndomssyn på landskapen i Sverige. Konstverken är nyproducerade och specifikt skapade för utställningen.

I utställningen står vykort, landskap och identitet i fokus, och i konsthallens öppna ateljé kan besökare själva skapa egna vykort. Aktiviteten är kostnadsfri och rekommenderad ålder från 3 år.

Invigningshelgen har konsthallen öppet lördag 16 september klockan 13.00--15.00 samt söndag 17 september som en del av Älvkultur klockan 11.00-15.00. Utställningen pågår från 16 september till 11 november.

Om konstnären:  Yll Xhaferi

Yll Xhaferi är bosatt och uppvuxen i Pristina, Kosovo. Hans barndom spenderades mitt i kölvattnet av ett krig. Ett krig vars efterdyningar kom att forma hans syn på omvärlden och på innebörden av frihet.

Xhaferi växte upp i ett hem där europeiska, och fram för allt svenska tjänstemän var hyresgäster hos hans familj. Tjänstemännen arbetade i Kosovo för att återställa landet med att bygga nya strukturer, lagar och ordning. Som den närmsta länken till omvärlden var det dessa svenskar som kom att forma Xhaferis syn på världen utanför.

Som barn fick han leksaker och vykort skickade till sig från Sverige med bilder på det svenska landskapet. Det hans såg i vykorten var en plats orörd av det kaos hans egna landskap befann sig i. Xhaferi upplevde de svenska landskapen som exotiska, outsägligt vackra och idylliska. Som barn fann han trygghet och lugn i att avbilda dem i sitt eget måleri. Måleriet var ett sätt att söka flykt från den hårda och ruffa verkligheten som han befann sig i.

Unika verk

I Vänersborgs konsthall visas verk som vuxit fram ur ett barns drömmar om att fly bort från vardagens terror till en ny plats som både är idyllisk och främmande. Verken är unikt framtagna för utställningen i Vänersborgs konsthall och flera är inspirerade av lokala landskap.

Vänersborgs konsthall kom i kontakt med konstnären under konstbiennalen Manifesta 2022, där Xhaferi var en av utställarna. Under sin pågående vistelse i Vänersborg har han också varit en del av kommunens och Fyrbodal kommunalförbunds Våra rum, där konstnären tillsammans med skolelever från Brålandas skola har målat en gemensam vägg på scenen i Centrumparken, Brålanda.


Adress/Hitta hit: Kungsgatan 15, 462 33 Vänersborg
Telefon: 0521 72 10 00
E-Post: konsthallen@vanersborg.se
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettider
Vänersborgs konsthall som ligger i kommunens ljusa vackra konsthall vid Kungsgatan precis bredvid torget visas ett flertal utställningar varje år med svensk och internationell samtidskonst av hög kvalitet. Konsthallen arrangerar både grupp och enskilda visningar.
Källa: Vänersborgs Konsthall