Upplandsmuseet

Foto: Upplandsmuseet
Adress/Hitta hit: S:t Eriks  torg 10, 753 10 Uppsala
Telefon: 018-16 91 00
E-Post: info@upplandsmuseet.se
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettider


Upplandsmuseet är länsmuseum för Uppsala län med ca 60 anställda. De har en bred kompetens med experter inom arkeologi, utställningar, forskning, hemslöjd, samlingar, pedagogik och kulturmiljö.  
Museets verksamhet finns på många platser i Upplands regionen, Upplandsmuseet i centrala Uppsala (Akademikvarnen) visar utställningar, har program och visningar.
Professorsvåningen i Walmstedtska gården är en bevarad kulturhistorisk stadsmiljö från 1800-talet där Upplandsmuseet har visningar och program. Gamla Uppsala museum ligger vid de tre monumentala Kungshögarna.
Friluftsmuseet Disagården i Gamla Uppsala visar hur bönder levde på den uppländska landsbygden under 1800talet.


Källa: Upplandsmuseet